Liste des individusA   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   -  

Femme BORR GIAN PIETRO (EPOUSE), Druda (I36357) (env 1000)
Homme BORRI, Gian Pietro (I36356) (1000)
Femme BORRI, Gisèle (I35047) (1020)
Homme BORRI, Ruffino (I36361) (env 1200)
Homme BORRI, Squarcinus Dit Squarcino (I36358) (env 1230)
Femme BORRI, Violante Bonacossa (I35019) (1260 - 21 jan 1321)
Femme BORRI SQUARCINUS (EPOUSE), Antonia (I36360) (1235)
Homme BORSENBERGER, Christophe (I104872) (8 août 1830 - 24 mai 1911)
Homme BORSENBERGER, Christophe (I104895) (3 avr 1802 - 17 juin 1876)
Homme BORSENBERGER, Emile Charles (I104842) (20 avr 1895 - 29 avr 1966)
Homme BORSENBERGER, Jean Nicolas (I80982) (14 fév 1792 - ent 1870 et 1880)
Homme BORSENBERGER, Marc (I84196) (env 1699 - 8 août 1793)
Homme BORSENBERGER, Marc (I84186) (28 nov 1759 - 18 jan 1831)
Femme BORSENBERGER, Marie Rose (I104840) (18 juin 1930)
Homme BORSENBERGER, Victor (I104846) (21 juil 1864 - 5 sep 1941)
Femme BORTHWICK, Janet (I39656) (env 1384)
Homme BORUP, Peder Pedersen (I37073) (1130)
Femme BOS, Françoise (I73641)
Femme BOSCH, Margaretha (I133577) (1768 - 1 jan 1837)
Homme BOSCH, Nn (I136599)
Homme BOSCHE, Georg Michael (I96859) (10 sep 1721 - 5 fév 1795)
Femme BOSCHE, Gertrude (I86188) (28 sep 1838)
Homme BOSCHE, Michael (I86200) (env 1754 - 20 fév 1814)
Homme BOSCHE, Nicolas (I86190) (12 jan 1806 - 19 jan 1865)
Femme BOSHARDT, Angélique (I113975) (1680 - 17 sep 1760)
Homme BOSHARDT, Jean (I113977)
Femme BOSLAND, Catherine (I57225) (env 1725 - 15 nov 1799)
Femme BOSNER, Françoise (I128451) (1710 - 16 mars 1790)
Homme BOSQOT, Nicolas (I105473) (ava 1595)
Femme BOSQOT, Nicolle (I105471) (ava 1612)
Femme BOSQOT NICOLAS (EPOUSE), Jeanne (I105474) (ava 1598)
Homme BOSSENMEYER, Andre (I85413) (20 juil 1827 - 26 avr 1898)
Homme BOSSENMEYER, Frédéric (I85945) (. - ava 23 avr 1818)
Homme BOSSENMEYER, Friedrich Eusebius (I85421) (14 déc 1794 - 8 août 1855)
Femme BOSSENMEYER, Therese (I85411) (27 août 1857 - 23 nov 1908)
Homme BOSSERT, Joseph (I110146) (5 juil 1858 - 2 avr 1931)
Femme BOSSERT, Marie (I63244) (30 mars 1885 - 18 mars 1955)
Homme BOSSNER, Charles (I128679)
Femme BOSSNER, Marie Elisabeth (I128677) (. - 1815)
Femme BOST, Anna Margaretha (I73675) (env 1677)
Femme BOST, Marie Madeleine (I32424)
Homme BOTANEIATA, Michel (I61260) (1010)
Homme BOTANEIATA, Nikephoros III (I61262) (980 - 1070)
Femme BOTANEIATA, Nn (I61242) (1030)
Femme BOTHE, Inge Else (I83070) (10 déc 1937)
Femme BOTT, Anne (I121406) (9 mars 1817 - 7 fév 1852)
Femme BOTT, Anne (I534) (2 fév 1735 - 23 jan 1790)
Femme BOTT, Anne (I70945) (21 déc 1898 - 13 jan 1979)
Femme BOTT, Anne Barbe (I64216) (5 juil 1796 - 23 mars 1837)
Femme BOTT, Anne Elisabeth (I86772) (1 jan 1781 - 23 jan 1854)
Femme BOTT, Anne Marie (I72435) (9 nov 1861 - 7 sep 1928)
Femme BOTT, Anne Marie (I121403) (18 nov 1860 - 10 jan 1948)
Femme BOTT, Anne Marie (I64206) (29 mars 1794 - 20 mars 1878)
Femme BOTT, Anne Marie (I70922) (15 juin 1770 - 20 mars 1811)
Femme BOTT, Barbe (I64225) (29 déc 1778 - 18 mars 1860)
Femme BOTT, Catherine (I116648) (3 juil 1832 - 18 août 1865)
Femme BOTT, Catherine (I117091) (14 sep 1886 - 30 avr 1945)
Femme BOTT, Catherine (I81050) (env 1823 - apr 1874)
Femme BOTT, Catherine (I10913) (2 mars 1844 - 21 fév 1917)
Femme BOTT, Catherine (I127997) (env 1838 - 13 fév 1871)
Femme BOTT, Catherine (I127995) (env 1838 - 13 fév 1871)
Femme BOTT, Catherine (I78452) (14 avr 1773 - 25 jan 1853)
Femme BOTT, Elisabeth (I60000) (12 fév 1732 - 26 fév 1794)
Femme BOTT, Élisabeth (I116812) (18 juil 1835 - 20 mars 1916)
Homme BOTT, Georges (I116814) (28 jan 1802 - 3 jan 1858)
Homme BOTT, Georges (I119012) (1763 - 3 mars 1823)
Homme BOTT, Heinrich (I52268)
Homme BOTT, Jacques (I78454) (1724 - 2 déc 1784)
Homme BOTT, Jean (I13311) (env 1638 - 14 mars 1732)
Homme BOTT, Jean (I68518) (1715 - 29 oct 1798)
Homme BOTT, Jean (I60003) (4 nov 1746 - 31 mai 1817)
Homme BOTT, Jean (I111754) (18 sep 1777 - 15 mai 1839)
Homme BOTT, Jean (I64208) (13 déc 1756 - 23 mars 1835)
Homme BOTT, Jean Jacques (I19903) (23 mars 1754 - 12 nov 1835)
Homme BOTT, Jean Joseph (I70924) (4 nov 1750 - 18 mars 1803)
Homme BOTT, Jean Nicolas (I119017) (6 juin 1726 - 15 avr 1792)
Homme BOTT, Jean Nicolas (I539) (23 nov 1702 - 25 jan 1773)
Homme BOTT, Johann Jakob (I83483) (9 fév 1808)
Homme BOTT, Louis (I60001) (10 juin 1737)
Homme BOTT, Louis (I70951) (6 mars 1823 - 25 juin 1903)
Homme BOTT, Louis (I70947) (9 août 1855 - 12 fév 1925)
Femme BOTT, Madeleine (I116936) (12 juin 1810 - 17 déc 1876)
Femme BOTT, Madeleine (I13310) (4 déc 1686 - 27 mai 1742)
Femme BOTT, Madeleine (I68516) (6 nov 1751 - 1 déc 1814)
Femme BOTT, Marguerite (I119010) (17 jan 1790 - 28 juin 1872)
Femme BOTT, Marguerite (I43136) (25 oct 1782 - 25 sep 1842)
Femme BOTT, Maria (I83481) (20 avr 1848 - 1 déc 1919)
Femme BOTT, Marie (I92499) (22 fév 1872 - 16 août 1910)
Femme BOTT, Marie Anne (I81039) (14 mai 1884 - 9 nov 1910)
Femme BOTT, Marie Anne (I97944) (5 avr 1847 - 26 juil 1928)
Femme BOTT, Marie Elisabeth (I116822) (3 sep 1814 - 19 juil 1862)
Femme BOTT, Marie Élisabeth (I117368) (6 sep 1895)
Homme BOTT, Nicolas (I116824) (1787 - 5 déc 1852)
Homme BOTT, Nicolas (I121408) (19 mai 1786 - 19 jan 1827)
Homme BOTT, Nicolas (I117093) (30 nov 1855 - 28 juin 1922)
Homme BOTT, Nicolas (I60002) (12 juin 1741)
Homme BOTT, Nicolas (I5059) (18 jan 1816 - 18 jan 1868)
Homme BOTT, Nicolas (I81049) (21 mars 1813)
Homme BOTT, Nicolas (I83499) (1 mars 1763 - 28 déc 1839)
Homme BOTT, Nicolas (I127998) (29 août 1809)
Homme BOTT, Philippe (I25955) (3 jan 1692 - 18 sep 1750)
Homme BOTT, Pierre (I72437) (6 déc 1827 - 12 fév 1890)
Homme BOTT, Pierre (I92506) (19 fév 1818 - 4 fév 1886)
Homme BOTT, Pierre (I81041) (2 mai 1847 - 8 juil 1915)
Homme BOTT, Pierre (I125428)
Homme BOTT, Pierre (I125427) (30 oct 1901 - 13 oct 1989)
Homme BOTT, Pierre (I19897) (22 juin 1789 - 5 jan 1862)
Homme BOTT, Pierre (I70975) (4 jan 1789 - 21 mai 1836)
Homme BOTT, Sylvestre (I70929)
Femme BOTT, Yvonne Mathilde (I125429)
Femme BOTT HEINRICH (EPOUSE), Anna (I52269)
Femme BOTTEMER, Appolonia (I46536) (env 1616)
Femme BOTTEMER, Madeleine (I47389)
Homme BOTTEREAU, Jacques (I11660)
Femme BOTTEREAU, Marie (I11657) (. - 1598)
Femme BOTTEREAU, Marie Catherine (I27709) (. - 26 oct 1677)
Femme BOTTMULLER, Anne Eve (I105170) (ava 1662 - 11 déc 1737)
Homme BOTTMULLER, Jean (I105172) (ava 1642)
Femme BOTZ, Barbe (I83842)
Femme BOTZ, Elisabeth (I67443) (1764 - 3 fév 1833)
Homme BOTZ, Hubert (I67445) (27 déc 1742 - 17 jan 1792)
Homme BOTZ, Jacques (I151397)
Homme BOTZ, Jacques (I79269)
Femme BOTZ, Madeleine (I75766) (27 fév 1715 - 4 mai 1783)
Homme BOTZ, Marcel (I67615) (5 sep 1713 - 2 avr 1775)
Femme BOTZ, Marguerite (I49497) (1663 - 3 oct 1749)
Femme BOTZ, Marie Célestine (I151395) (24 août 1890)
Homme BOTZ, Wendelin (I67617) (env 1680)
Femme BOTZIN, Marie Ève (I55792)
Femme BOTZUNG, Agnès (I96548) (26 nov 1790 - 13 août 1821)
Homme BOTZUNG, André (I113690) (9 avr 1782 - 17 mars 1860)
Femme BOTZUNG, Anne (I118674) (7 nov 1838 - 19 juin 1913)
Femme BOTZUNG, Anne-Catherine (I17823) (env 1721 - 27 mars 1801)
Femme BOTZUNG, Anne Marie (I55755) (23 août 1705 - 18 sep 1746)
Femme BOTZUNG, Anne Marie (I96454) (17 déc 1778 - 10 fév 1849)
Femme BOTZUNG, Anne Marie (I148384) (2 juil 1715 - 29 nov 1779)
Femme BOTZUNG, Barbe (I114063) (env 1680 - ava 1730)
Femme BOTZUNG, Bernadette Elise (I5026) (25 mars 1934 - 6 nov 2016)
Femme BOTZUNG, Catherine (I75521) (30 nov 1753 - 8 déc 1833)
Femme BOTZUNG, Catherine (I96546) (22 juil 1817 - 22 mars 1899)
Femme BOTZUNG, Catherine (I96411) (26 fév 1739 - 21 jan 1812)
Femme BOTZUNG, Catherine (I96410) (26 fév 1739 - 21 jan 1812)
Femme BOTZUNG, Catherine (I8689) (9 sep 1830 - 28 fév 1883)
Femme BOTZUNG, Catherine (I128365) (21 déc 1836 - 1 juin 1903)
Femme BOTZUNG, Christine (I147021) (7 juin 1781 - 4 nov 1815)
Femme BOTZUNG, Christine (I128367) (10 jan 1811 - 6 sep 1871)
Femme BOTZUNG, Christine (I64673) (1691 - 17 sep 1722)
Homme BOTZUNG, Christophe (I81091) (25 oct 1757 - 18 nov 1830)
Femme BOTZUNG, Elisabeth (I110198) (27 jan 1830 - 10 avr 1907)
Femme BOTZUNG, Elisabeth (I113306) (21 juil 1785 - 31 déc 1843)
Femme BOTZUNG, Élisabeth (I72656) (14 août 1870 - 7 nov 1915)
Homme BOTZUNG, François (I89721) (5 mai 1796 - 18 mai 1872)
Homme BOTZUNG, Francois Pierre dit "Françis" (I58552) (9 juin 1947 - 20 nov 2017)
Homme BOTZUNG, Frédéric (I66327) (9 juil 1764 - 14 août 1830)
Homme BOTZUNG, Frédéric (I118676) (9 déc 1802 - 23 déc 1880)
Homme BOTZUNG, Frédéric (I113697) (17 août 1753 - 11 nov 1826)
Homme BOTZUNG, Guillaume (I13612) (26 sep 1845 - 19 août 1915)
Homme BOTZUNG, Guillaume (I125680) (5 fév 1841 - 6 mars 1909)
Homme BOTZUNG, Guillaume (I19352) (11 avr 1751 - 5 déc 1813)
Homme BOTZUNG, Gustave (I127074) (30 août 1907 - 27 avr 1992)
Homme BOTZUNG, Henri (I118691) (10 sep 1767 - 21 mars 1814)
Homme BOTZUNG, Henri (I19356) (8 jan 1707 - 22 avr 1764)
Homme BOTZUNG, Jean (I125683) (12 oct 1797 - 29 mai 1897)
Homme BOTZUNG, Jean (I126518) (30 juil 1757 - 14 août 1830)
Homme BOTZUNG, Jean (I96462) (24 jan 1713 - 1772)
Homme BOTZUNG, Jean (I96459) (29 mars 1748 - env 1 juin 1809)
Homme BOTZUNG, Jean (I147023) (31 jan 1753 - 14 fév 1842)
Homme BOTZUNG, Jean (I18496) (16 juin 1675 - 14 août 1761)
Homme BOTZUNG, Jean (I25959) (26 avr 1795 - 2 mai 1866)
Homme BOTZUNG, Jean (I19906) (5 sep 1678 - 20 mars 1765)
Homme BOTZUNG, Jean Bernard (I19346) (17 fév 1800 - 29 nov 1875)
Homme BOTZUNG, Jean Marie Henri (I58549) (5 nov 1938 - 21 juil 2016)
Homme BOTZUNG, Jean Nicolas (I89728) (10 sep 1766 - 2 fév 1805)
Homme BOTZUNG, Jean Pierre (I105894) (14 oct 1884 - 28 nov 1963)
Homme BOTZUNG, Jean Pierre (I105898) (4 oct 1839 - 8 juil 1915)
Homme BOTZUNG, Jean Thomas (I66133) (25 sep 1717 - 13 déc 1808)
Femme BOTZUNG, Jeanette (I108690)
Femme BOTZUNG, Jeanne Louise (I67896) (30 jan 1718 - 6 mars 1778)
Femme BOTZUNG, Jeanne Ludivine (I64391) (15 oct 1704 - 22 juil 1784)
Homme BOTZUNG, Joseph (I13606) (5 fév 1875 - 2 juil 1950)
Homme BOTZUNG, Joseph (I86094) (14 nov 1833 - 7 mai 1891)
Homme BOTZUNG, Joseph (I86098) (27 mai 1797 - 13 fév 1851)
Femme BOTZUNG, Louise (I107620) (2 juin 1703 - 22 jan 1789)
Femme BOTZUNG, Louise Marie (I105892) (21 avr 1921)
Femme BOTZUNG, Lucie Catherine (I105909) (15 nov 1936 - 6 sep 2010)
Homme BOTZUNG, Marcel Nicolas (I123334)
Femme BOTZUNG, Marguerite (I66131) (4 nov 1761 - 11 sep 1843)
Femme BOTZUNG, Marguerite (I125678) (2 oct 1880)
Femme BOTZUNG, Marguerite (I42166) (17 nov 1704 - 28 sep 1746)
Femme BOTZUNG, Marguerite (I18437) (8 jan 1703 - 22 mars 1770)
Femme BOTZUNG, Marie (I124737) (env 1677 - 8 jan 1742)
Femme BOTZUNG, Marie (I58554)
Femme BOTZUNG, Marie (I109226) (21 mai 1876)
Femme BOTZUNG, Marie (I51737) (18 mars 1904 - 8 jan 1968)
Femme BOTZUNG, Marie Catherine (I60982) (26 oct 1712 - 25 fév 1781)
Femme BOTZUNG, Marie Catherine (I81085) (2 fév 1810 - 8 mars 1885)
Femme BOTZUNG, Marie Elisabeth (I98234) (26 août 1714 - 1 mars 1771)
Femme BOTZUNG, Marie Eve (I108569) (1692 - 25 mai 1758)
Femme BOTZUNG, Marie Louise (I68056) (20 sep 1899 - 14 déc 1990)
Femme BOTZUNG, Marie Madeleine (I114012) (23 août 1705 - 12 déc 1783)
Femme BOTZUNG, Marie Madeleine (I71439) (18 avr 1720 - 6 oct 1751)
Homme BOTZUNG, Martin (I67653)
Homme BOTZUNG, Michel (I51740) (3 oct 1871 - 4 mai 1936)
Homme BOTZUNG, Nicolas (I68076) (9 déc 1868 - 26 nov 1918)
Homme BOTZUNG, Nicolas (I118694) (17 jan 1710 - 27 avr 1780)
Homme BOTZUNG, Nicolas (I89718) (27 avr 1829 - 6 juin 1890)
Homme BOTZUNG, Nicolas (I96550) (30 août 1755 - 18 avr 1836)
Homme BOTZUNG, Nicolas Joseph (I13473) (15 fév 1905 - 3 fév 1967)
Femme BOTZUNG, Odile (I113688) (16 août 1816 - 26 fév 1901)
Homme BOTZUNG, Pascal (I67652)
Homme BOTZUNG, Paul (I19359) (10 nov 1672 - 21 juin 1740)
Homme BOTZUNG, Pierre (I81087) (29 mars 1786 - 5 mai 1824)
Homme BOTZUNG, Richard (I123298) (13 fév 1912 - 19 fév 1996)
Homme BOTZUNG, Sylvain Antoine (I58555) (5 jan 1952)
Femme BOTZUNG, Thérèse (I126516) (17 déc 1805 - 26 oct 1885)
Homme BOTZUNG (BERTON), Henri (I65541) (env 1637 - 12 jan 1712)
Femme BOTZUNG (BERTON), Marie Catherine (I64629) (env 1657 - 8 jan 1742)
Homme BOTZUNG (BOZON), Henri (I19363) (1654 - nov 1706)
Femme BOUBEL, Anne (I86099) (9 sep 1808 - 20 oct 1889)
Femme BOUBEL, Anne Marguerite (I19905) (9 jan 1752 - 14 mars 1814)
Femme BOUBEL, Anne Marie (I103699) (19 mars 1785 - 6 déc 1861)
Femme BOUBEL, Catherine (I81074) (5 mars 1782 - 16 nov 1863)
Femme BOUBEL, Catherine (I96583) (env 1771 - 22 déc 1813)
Femme BOUBEL, Catherine (I112392) (11 jan 1819 - 2 avr 1875)
Femme BOUBEL, Elisabeth (I123218) (13 jan 1818 - 7 juin 1900)
Homme BOUBEL, Jacques (I94776) (7 avr 1778 - 26 avr 1830)
Homme BOUBEL, Jean Louis (I134316) (25 mars 1873 - 21 sep 1961)
Homme BOUBEL, Jean Simon (I125494)
Homme BOUBEL, Nicolas (I103700) (7 déc 1744 - 21 mars 1814)
Homme BOUBEL, Nicolas (I125488) (15 juin 1740)
Homme BOUBEL, Pierre (I13578) (. - 1792)
Homme BOUBEL, Pierre (I93029) (24 oct 1775 - 12 jan 1858)
Homme BOUBEL, Pierre (I94765) (28 nov 1812 - 7 fév 1877)
Homme BOUBEL, Pierre (I81076) (16 déc 1741 - 9 juin 1792)
Homme BOUBEL, Pierre (I134319) (4 oct 1845 - 3 sep 1904)
Homme BOUBEL, Pierre (I134318) (28 nov 1812 - 7 fév 1877)
Homme BOUBEL, Pierre (I109948) (1 avr 1786 - 3 avr 1858)
Femme BOUBEL (BOUVEL), Anne Madeleine (I109946) (4 nov 1821 - 30 jan 1891)
Femme BOUBEL (BUBEL), Barbe (I42000) (27 déc 1864 - ent 5 déc 1938 et 11 déc 1938)
Homme BOUBEL (BUBEL), Conrad (I98523)
Homme BOUBEL (BUBEL), Jean Georges (I98517) (1710 - ava 1771)
Femme BOUBEL (BUBEL), Madeleine (I13563) (20 jan 1783 - 16 avr 1838)
Femme BOUBEL (BUBEL), Madeleine (I94678) (11 déc 1738 - 17 nov 1799)
Femme BOUBEL (BUWEL), Marie Catherine (I94727) (15 août 1844)
Homme BOUBEL BUBEL, Jean (I13565) (29 nov 1739 - 19 juin 1807)
Femme BOUCHAUD, Emmanuelle (I132377) (3 nov 1970)
Homme BOUCHER, Arnould I (I38834) (1365 - 1408)
Femme BOUCHER, Cantienne (I23114) (. - 17 déc 1699)
Femme BOUCHER, Catherine (I36098) (6 jan 1681 - 28 oct 1714)
Femme BOUCHER, Françoise (I7317)
Homme BOUCHER, Jacques (I25480)
Femme BOUCHER, Jacquette (I28899) (ava 1600 - apr 1645)
Homme BOUCHER, Jean III (I41939) (env 1310)
Femme BOUCHER, Louise (I7350) (14 fév 1635 - 18 mars 1685)
Homme BOUCHER, Macé (I25965) (env 1612 - 1 nov 1681)
Homme BOUCHER, Marcou (I36100) (env 1650 - apr 16 fév 1711)
Femme BOUCHER, Marguerite (I135028)
Femme BOUCHER, Marie (I125588)
Femme BOUCHER, Marie (I38832) (1395 - 7 fév 1454)
Femme BOUCHER, Marie Anne (I8209) (13 juil 1692 - 14 déc 1722)
Homme BOUCHER, Marin (I33226) (. - ava 1634)
Homme BOUCHER, Mathieu (I36363) (. - 31 jan 1681)
Homme BOUCHER, Michel (I19910) (ent 1652 et 1654 - 7 mai 1713)
Homme BOUCHER, Pierre (I19908)
Homme BOUCHER, Pierre II (I41936) (env 1340)
Femme BOUCHER, Victoria (I119939)
Homme BOUCHER D'ORSAY, Jean I (I41946) (1240 - apr 1290)
Homme BOUCHER D'ORSAY, Jean II (I41942) (env 1280 - apr 1332)
Homme BOUCHER D'ORSAY, Pierre I (I41948) (. - apr 1240)
Homme BOUCHEREAU, Michel (I28811) (1560)
Femme BOUCHEREAU, Noëlle (I28809) (1585)
Homme BOUCHEREAU, Pierre (I33228)
Homme BOUCHEREAU, Pierre (I28802) (env 1560)
Homme BOUCHEREAU, Pierre (I28796) (env 1610 - 1645)
Homme BOUCHEREAU, Pierre (I28798) (env 1589 - 22 déc 1616)
Homme BOUCHEREAU, Pierre (I43068) (env 1535)
Femme BOUCHEREAU, Renée (I28794) (1643 - 25 avr 1670)
Femme BOUCHETIERE, Jeanne (I40300) (. - ava 26 juil 1693)
Femme BOUCHHOLTZ, Anne Marie Thérèse (I151497)
Homme BOUCK, Jean (I9322) (. - ava 1697)
Femme BOUCK, Suzanne (I9319) (env 1666 - 15 avr 1746)
Femme BOUDARD, Nicole (I27916) (env 1530)
Femme BOUDARD, BOUDART, Noelle (I33148)
Femme BOUDEAUX, Sébastienne (I57313)
Homme BOUDEAUX, Vincent (I57315)
Homme BOUDET, Jean (I8063) (juin 1673)
Homme BOUDET, Jean Sébastien (I8056) (env 1698 - juil 1746)
Femme BOUDET, Marie (I7979) (déc 1717)
Homme BOUDET, Mathry ou Mathurin (I8078) (juin 1634 - 9 oct 1694)
Homme BOUDET, Mathurin (I8081) (env 1605)
Homme BOUDIER, Jacques (I62393) (env 1615 - env 1662)
Femme BOUDIER, Jacquette (I62391) (17 sep 1641 - 14 août 1704)
Femme BOUDIER, Jeanne (I28186)
Femme BOUDIER, Marguerite (I62368)
Homme BOUDIER, Nicolas (I62399)
Femme BOUDIN, Michèle (I27081)
Femme BOUDINET, Michelle (I9884) (24 fév 1630 - 28 avr 1676)
Homme BOUDINET, Noël (I25977) (1595 - 7 oct 1635)
Femme BOUDON, Bertrane (I35681) (env 1430)
Homme BOUDON, Jean (I8406) (env 1650 - 15 sep 1710)
Homme BOUDON, Julien (I8408) (env 1625 - apr 1692)
Femme BOUDON, Marie (I8404) (28 juin 1695 - 16 juin 1760)
Homme BOUDON, Oudin (I35683) (1400)
Homme BOUDRAC, Bureau (I38762) (env 1395 - 12 avr 1431)
Homme BOUDRAC, Jean (I38789) (1365)
Femme BOUDRAC, Jeanne (I38760) (env 1425 - 4 avr 1460)
Homme BOUFFARD, Antoine (I115510) (ava 1605)
Femme BOUFFARD, Françoise (I115481) (apr 1749 - 29 avr 1812)
Homme BOUFFARD, Louis (I115498) (1 mars 1680 - 14 mai 1744)
Homme BOUFFARD, Pierre (I115504) (env 1639 - 24 nov 1725)
Homme BOUFFARD, Pierre (I115483) (23 nov 1727 - 10 mai 1806)
Homme BOUGRAIN, Etienne (I7108) (env 1590 - 30 sep 1638)
Homme BOUGRAIN, François (I25982) (16 juil 1631 - 4 juin 1692)
Femme BOUGRAIN, Louise (I23953) (1685 - 12 nov 1741)
Homme BOUGRAIN, Macé (I19914) (env 1560)
Femme BOUGRAIN, Marguerite (I7106)
Femme BOUGRAIN, Nicole (I27443) (1595)
Homme BOUGUET, Christophe (I26002) (env 1495)
Homme BOUGUET, Claude (I70081) (. - apr 10 déc 1692)
Femme BOUGUET, Marie (I21541) (env 1548 - apr 1 sep 1619)
Homme BOUGUET, Marin (I21543) (1528 - env 1590)
Femme BOUGUET, Sébastienne (I70079) (env 1670)
Femme BOUGUIER, Denise (I23627)
Femme BOUHIER, Marie (I115509)
Homme BOUHL, Marcel Pierre (I65247) (28 sep 1924 - 29 jan 2000)
Homme BOUHL, Pierre (I63175) (1855 - 1932)
Homme BOUHL, Pierre Nicolas (I63172) (17 avr 1900 - 19 déc 1964)
Femme BOUILLANE, Mathieuse (I31240) (1610)
Femme BOUILLANNE, Anne (I14544) (env 1719 - 19 mai 1759)
Homme BOUILLANNE, Thomas (I19916) (. - ava 1740)
Femme BOUILLIE, Charlotte (I24184) (30 sep 1621 - 17 nov 1667)
Femme BOUILLIE, Claude (I24656) (. - 21 avr 1637)
Femme BOUILLIE, Françoise (I11706) (26 mai 1652 - 24 sep 1734)
Homme BOUILLIE, Jean (I24658) (. - ava jan 1584)
Homme BOUILLIE, Louis (I11723) (env 1595 - 31 mars 1665)
Homme BOUILLIE, Louis (I11708) (15 août 1624 - 2 fév 1704)
Homme BOUILLIE, Louis (I19918) (. - 1614)
Femme BOUILLIE, Renée (I11124) (. - 22 jan 1691)
Homme BOUILLIE, Thomas (I11742) (1545 - 25 juin 1597)
Femme BOUILLIE JEAN (EPOUSE), Nn (I24659)
Femme BOUILLION (BOUILLON), Barbe (I110538) (20 mai 1781)
Femme BOUILLION (BOUILLON), Elisabeth (I20793) (env 1716 - 28 fév 1782)
Homme BOUILLION (BOUILLON), Jean (I110540) (29 oct 1748 - 1 avr 1803)
Femme BOUILLION (BOUILLON), Jeanne (I20627) (1698)
Homme BOUILLION (BOUILLON), Louis (I110543) (1720 - env 1773)
Femme BOUILLION (BOUILLON), Marie Catherine (I60989) (3 mai 1706 - 5 avr 1772)
Homme BOUILLION (BOUILLON), Nicolas (I26006) (1630 - ava 1698)
Homme BOUILLION (BOUILLON), Pierre (I110545) (3 sep 1702 - 1 fév 1737)
Homme BOUILLION (BOUILLON), Pierre (I20795) (env 1675 - 25 déc 1725)
Homme BOUILLION (BOUILLON), Simon (I20628) (1677 - 1742)
Femme BOUILLON, Catherine (I144076) (7 jan 1787 - 6 jan 1852)
Femme BOUILLON, Christine (I56913) (14 oct 1818 - 22 nov 1873)
Homme BOUILLON, Dominique (I128906) (. - 5 fév 1762)
Homme BOUILLON, Jean (I73269) (19 avr 1711 - 6 déc 1757)
Homme BOUILLON, Jean (I57522)
Homme BOUILLON, Jean Henri (I73267) (7 août 1744 - 21 nov 1822)
Homme BOUILLON, Jean Martin (I56932)
Femme BOUILLON, Jeanne (I19002) (env 1698 - 4 sep 1753)
Femme BOUILLON, Jeanne Ludovica (I112784) (10 jan 1708 - 3 avr 1748)
Femme BOUILLON, Marguerite (I73265) (15 mai 1783 - 12 sep 1850)
Femme BOUILLON, Marguerite (I98303) (ava 1707 - 7 fév 1771)
Femme BOUILLON, Marie Élisabeth (I128899) (. - apr 16 fév 1773)
Femme BOUILLON, Sébastienne (I47524)
Femme BOUILLOT, Gabrielle (I57221) (7 fév 1741 - 1 avr 1809)
Homme BOUILLOT, Jean (I57246) (env 1710)
Homme BOUILLUNG, David (I138288) (5 juin 1806 - 3 mars 1844)
Homme BOUILLUNG, David (I138287) (5 juin 1806 - 3 mars 1844)
Femme BOUILLUNG, Ève (I138278) (13 nov 1838 - 17 fév 1903)
Homme BOUILLUNG, Guillaume (I138325) (1715 - 26 avr 1758)
Homme BOUILLUNG, Jean Jacques (I138322) (23 avr 1741 - 19 fév 1772)
Homme BOUILLUNG, Nicolas (I138329) (ava 1650)
Homme BOUILLUNG, Pierre (I138327) (env 1675 - 25 déc 1725)
Homme BOUILLUNG, Sébastien (I138311) (6 avr 1771 - 19 sep 1835)
Homme BOUILLY, Jean (I45260)
Femme BOUILLY, Marie (I45258) (. - 7 oct 1716)
Homme BOUIN, Charles (I40150)
Homme BOUIN, Guillaume (I40152)
Femme BOUIN, Marie (I40148) (. - apr 1656)
Homme BOUIS, Bernard (I50874) (. - 1438)
Femme BOUIS, Jeanne (I50818) (. - 1544)
Homme BOUIS, Lazare (I50820) (. - apr 1525)
Homme BOUIS, Pierre (I50860) (. - 1465)
Femme BOUIS BERNARD (EPOUSE), Monette (I50875)
Femme BOUJU (BOUYER), Marie (I118500) (env 1707 - 17 juil 1770)
Femme BOUL, Catherine (I142374) (10 mai 1846)
Femme BOUL, Christine (I84011) (24 jan 1749 - 24 juil 1822)
Homme BOUL, Jean (I2501) (1635 - ava 1 nov 1691)
Homme BOUL, Jean Christophe (I142388) (23 nov 1780 - 21 sep 1809)
Femme BOUL, Marguerite (I10428) (1666 - 7 mars 1731)
Femme BOUL, Marguerite (I109896) (15 mai 1742 - 26 jan 1781)
Homme BOUL, Michel (I84013) (env 1710)
Homme BOUL, Nickel (I2504) (env 1595 - 22 sep 1683)
Homme BOUL, Nickel (I12968) (env 1600)
Homme BOUL, Nicolas (I142376) (2 jan 1809 - 19 mai 1880)
Homme BOUL, Nicolas (I142394) (24 mars 1737 - 20 oct 1835)
Homme BOUL, Paul (I84019) (env 1685)
Homme BOULAND, Jean (I33230) (env 1590)
Homme BOULAND, Jean (I26010) (env 1625 - ava 25 oct 1688)
Femme BOULAND, Marie Françoise (I23533) (1715 - 17 sep 1742)
Homme BOULAND, Pierre (I23535) (27 jan 1693 - 3 mai 1756)
Homme BOULAND, Toussaint (I23699) (env 1667 - 29 fév 1724)
Femme BOULANGER, Barbe (I143371) (4 août 1808 - 5 juin 1885)
Femme BOULANGER, Catherine (I83190) (3 nov 1710 - 3 avr 1783)
Homme BOULANGER, François (I143376) (. - 11 nov 1813)
Homme BOULANGER, Jean Henry (I83192) (env 1677 - 24 déc 1732)
Homme BOULANGER, Jean Marc (I138799) (30 avr 1887)
Femme BOULANGER, Jeanne (I118866)
Homme BOULANGER, Nicolas (I143373) (27 mars 1777 - 5 jan 1850)
Femme BOULARD, Barde Jeanne Lefevre (I34819) (env 1550)
Homme BOULARD, Guillaume (I36370) (. - ava 20 juil 1570)
Femme BOULARD, Nn (I44285)
Homme BOULARD, Pierre (I34821)
Homme BOULARD, Pierre (I37191) (env 1470)
Femme BOULAY, Barbe (I82238)
Homme BOULAY, Charles (I6958) (6 oct 1684 - 31 mai 1764)
Femme BOULAY, Françoise (I40644) (. - ava 1698)
Femme BOULAY, Jeanne (I27899) (env 1530 - apr 1607)
Femme BOULAY, Jeanne (I6897) (env 1632 - 22 jan 1692)
Homme BOULAY, Léonard (I6960) (env 1658 - 23 avr 1730)
Homme BOULAY, Louis (I27901) (env 1500)
Homme BOULAY, Macé (I6973)
Femme BOULAY, Marie (I6956) (21 jan 1716 - 21 jan 1785)
Homme BOULAY, Pasquier (I40645)
Homme BOULAYE, François (I27684) (. - apr 1705)
Femme BOULAYE, Jeanne (I27682) (1674 - 11 juin 1712)
Homme BOULENGER, Adolphe Célestin Alexandre (I119940)
Homme BOULENGER, Hippolyte Célestin Alexandre (I119928) (27 août 1836)
Homme BOULLARD, Cantien (I62422) (env 1545 - apr 25 juin 1605)
Femme BOULLARD, Marie (I62420) (env 1582 - apr 1636)
Femme BOULLARD, Mathurine (I39638) (env 1651)
Femme BOULLARD, Panthaléonne (I34250) (. - apr 1609)
Homme BOULLARD, Pierre (I62427) (env 1510 - 1580)
Femme BOULLAY, Barbe (I31713)
Homme BOULLAY, Jean (I31715) (1623 - env 1663)
Femme BOULLING, Barbe (I14413) (. - ava 1747)
Femme BOULLING, Catherine (I118198) (1680 - 18 mars 1747)
Homme BOULLING, Jacques (I51794) (22 juil 1756 - 23 avr 1814)
Homme BOULLING, Jean (I60834) (. - 2 mars 1743)
Homme BOULLING, Jean (I60828) (1718 - 11 mai 1778)
Femme BOULLING, Madeleine (I51789) (8 déc 1788 - 23 mars 1857)
Homme BOULLING, Thomas (I14415)
Femme BOULLION, Anne Marie (I142145) (10 déc 1862 - 15 mai 1951)
Homme BOULLION, Georges (I142147) (3 déc 1825 - 8 jan 1890)
Homme BOULLION, Henri (I64646) (7 août 1744 - 21 nov 1822)
Homme BOULLION, Jean (I142166)
Homme BOULLION, Jean (I142160) (1799)
Homme BOULLION, Jean (I64667) (19 avr 1711 - 6 déc 1757)
Femme BOULLIUNG, Anne Catherine (I146736) (7 juin 1781 - 7 août 1854)
Femme BOULLIUNG, Anne Catherine (I146737) (7 juin 1781 - 7 août 1854)
Homme BOULLY, Jean (I44934) (1640 - 2 fév 1717)
Homme BOULLY, Jean Adam (I44928) (15 avr 1690)
Femme BOULLY, Marguerite (I44926) (13 juin 1709 - 23 jan 1784)
Homme BOULOT, François (I42149)
Homme BOULOT, François-Joseph (I42139) (env 1780)
Homme BOULOT, Jean (I42131) (21 avr 1814)
Femme BOULOT, Marguerite (I18292) (3 juin 1851)
Homme BOULOT-HECKENBINDER, Jean-Pierre (I42143) (mai 1749)
Femme BOUQUET, Anne (I115131) (env 1676 - 23 mai 1744)
Femme BOUQUET, Marie (I63829)
Femme BOUQUET, Marie Joséphine (I74890) (1856)
Homme BOUR, Adam (I43069) (env 1580 - 11 déc 1624)
Homme BOUR, Adolphe Nicolas (I87711) (18 jan 1958 - 20 août 1996)
Homme BOUR, Adrien (I96388) (1 nov 1928 - 30 jan 2004)
Femme BOUR, Agnès (I107106) (16 nov 1722 - 13 mars 1789)
Homme BOUR, Albert (I110748) (17 jan 1905)
Homme BOUR, Albert Aloyse (I88510) (23 juil 1926 - 23 déc 2010)
Homme BOUR, Alfred Marie (I121620)
Homme BOUR, André (I122698) (11 mai 1741 - 13 oct 1807)
Homme BOUR, André (I88378) (18 août 1748 - 15 juil 1820)
Homme BOUR, André (I88051) (5 oct 1806 - 9 déc 1852)
Femme BOUR, Angèle (I55734) (1707 - 15 nov 1777)
Femme BOUR, Angèlique (I15057) (env 1687 - 23 oct 1757)
Femme BOUR, Angèlique (I20882) (5 avr 1743 - 7 mars 1808)
Femme BOUR, Angèlique (I139070) (1702)
Femme BOUR, Anna Margaretha (I21656) (env 1710 - 4 avr 1781)
Femme BOUR, Anna Maria (I123536) (9 nov 1774 - 6 août 1809)
Femme BOUR, Anne (I86875) (1746)
Femme BOUR, Anne (I14778) (11 fév 1803 - 13 mai 1857)
Femme BOUR, Anne (I87141) (13 jan 1718 - 7 mars 1779)
Femme BOUR, Anne (I88376) (23 mars 1782 - 30 juil 1820)
Femme BOUR, Anne (I151267)
Femme BOUR, Anne (I63483) (. - 4 jan 1818)
Femme BOUR, Anne (I132927) (28 oct 1823 - 8 juin 1872)
Femme BOUR, Anne (I132849) (5 avr 1797 - 9 juil 1883)
Femme BOUR, Anne (I133475)
Femme BOUR, Anne (I85974) (8 jan 1867)
Femme BOUR, Anne (I115070) (1757)
Femme BOUR, Anne Apolinne (I110312)
Femme BOUR, Anne Apolline (I134994) (28 août 1721 - 22 nov 1798)
Femme BOUR, Anne Augustine (I133659) (27 mars 1905)
Femme BOUR, Anne Catherine (I102648) (. - 17 jan 1762)
Femme BOUR, Anne Catherine (I131908) (27 déc 1810)
Femme BOUR, Anne Catherine (I17403) (28 mai 1678 - 26 mai 1712)
Femme BOUR, Anne Catherine (I84722) (3 sep 1682 - 13 jan 1751)
Femme BOUR, Anne Elisabeth (I124443) (env 1728 - 25 fév 1793)
Femme BOUR, Anne Elisabeth (I151529) (env 1700 - 15 déc 1774)
Femme BOUR, Anne Elisabeth (I132326) (19 nov 1839 - 22 jan 1926)
Femme BOUR, Anne Eve (I78274) (env 1716 - 21 nov 1772)
Femme BOUR, Anne Françoise (I77760) (env 1715 - 26 jan 1783)
Femme BOUR, Anne Marguerite (I37444) (env 1625 - 9 sep 1709)
Femme BOUR, Anne Marguerite (I109124) (. - 4 avr 1781)
Femme BOUR, Anne Marie (I92116) (3 déc 1731 - 25 mai 1798)
Femme BOUR, Anne Marie (I136479) (6 jan 1765 - 20 fév 1830)
Femme BOUR, Anne Marie (I122344) (4 avr 1797 - 9 juil 1883)
Femme BOUR, Anne Marie (I86650) (13 sep 1758 - 26 jan 1834)
Femme BOUR, Anne Marie (I21972) (28 juil 1714 - 15 mars 1785)
Femme BOUR, Anne Marie (I80280) (1748 - 20 sep 1820)
Femme BOUR, Anne Marie (I54550) (1681 - 2 déc 1765)
Femme BOUR, Anne Marie (I16939) (16 mars 1806 - 19 mai 1871)
Femme BOUR, Anne Marie (I55893) (27 nov 1742 - 17 nov 1808)
Femme BOUR, Anne Marie (I110759) (9 juil 1936 - 6 jan 2015)
Femme BOUR, Anne Marie (I151792)
Femme BOUR, Anne Marie (I152027) (env 1726 - 30 sep 1787)
Femme BOUR, Anne Marie (I152028) (env 1726 - 30 sep 1787)
Femme BOUR, Anne Marie (I132160) (20 fév 1737 - 28 oct 1787)
Femme BOUR, Anne Marie (I134164) (1 juin 1838 - 23 juil 1907)
Femme BOUR, Anne Marie (I134170) (11 juil 1900 - 7 déc 1900)
Femme BOUR, Anne Marie (I84768) (25 sep 1778 - 9 jan 1844)
Femme BOUR, Anne Marie (I114351) (13 juin 1806)
Femme BOUR, Anne Marie (I100386) (1690 - 20 avr 1783)
Femme BOUR, Anne Marie (I100084) (3 avr 1756 - 10 mars 1832)
Femme BOUR, Anne Marie (I133524) (11 sep 1841 - 20 nov 1909)
Femme BOUR, Anne Marie (I78586) (27 mai 1883 - 24 mai 1971)
Femme BOUR, Anne Marie (I149753)
Femme BOUR, Anne Marie (I90727) (18 mai 1741 - 24 fév 1784)
Femme BOUR, Anne Marie (I109780) (env 1709 - 8 avr 1762)
Femme BOUR, Anne Stéphanie (I96384) (26 déc 1932 - 5 mai 2019)
Homme BOUR, Antoine (I55645) (30 août 1779)
Homme BOUR, Antoine (I57524) (env 1752 - 8 juin 1814)
Femme BOUR, Antoinette Joséphine (I77382) (25 mars 1935)
Homme BOUR, Auguste (I75801) (5 déc 1863 - 22 déc 1897)
Femme BOUR, Barbe (I136790) (22 avr 1910 - 20 août 1993)
Femme BOUR, Barbe (I13240) (ent 1644 et 1647 - 1696)
Femme BOUR, Barbe (I91271) (13 avr 1753 - 13 août 1812)
Femme BOUR, Barbe (I91211) (13 mars 1780 - 20 jan 1838)
Femme BOUR, Barbe (I14817) (10 juil 1751 - 4 nov 1819)
Femme BOUR, Barbe (I21061) (env 1690 - 1741)
Femme BOUR, Barbe (I49407) (env 1600)
Femme BOUR, Barbe (I150169) (env 1738)
Femme BOUR, Barbe (I89486) (14 août 1757 - 2 fév 1814)
Femme BOUR, Barbe (I109685) (30 jan 1765 - 30 oct 1810)
Femme BOUR, Barbe (I148163) (7 mai 1829)
Femme BOUR, Barbe (I108714)
Femme BOUR, Barbe (I31386) (. - 20 fév 1731)
Homme BOUR, Barthélémy (I55655) (24 fév 1700 - 20 nov 1752)
Homme BOUR, Bastian (I14117)
Homme BOUR, Bernard (I15158)
Femme BOUR, Brigitte Marie (I74478) (1952)
Femme BOUR, Catherine (I13614) (6 avr 1852 - 15 avr 1921)
Femme BOUR, Catherine (I141760) (1750 - 18 mars 1794)
Femme BOUR, Catherine (I102056) (15 août 1794 - 28 mai 1839)
Femme BOUR, Catherine (I141563) (25 jan 1784 - 23 jan 1809)
Femme BOUR, Catherine (I137288) (21 mars 1844 - 6 déc 1916)
Femme BOUR, Catherine (I14984) (env 1696 - 16 nov 1778)
Femme BOUR, Catherine (I117316) (26 nov 1724 - 9 avr 1783)
Femme BOUR, Catherine (I117013) (18 fév 1792 - 10 août 1870)
Femme BOUR, Catherine (I104879)
Femme BOUR, Catherine (I74935) (14 fév 1814 - 5 mai 1877)
Femme BOUR, Catherine (I104547) (1707 - 26 mai 1773)
Femme BOUR, Catherine (I111254) (25 avr 1859 - 10 sep 1947)
Femme BOUR, Catherine (I125314) (6 oct 1820 - 26 août 1899)
Femme BOUR, Catherine (I36060)
Femme BOUR, Catherine (I75006) (6 déc 1763 - 4 août 1816)
Femme BOUR, Catherine (I144872) (1813 - 17 août 1886)
Femme BOUR, Catherine (I131958) (16 mai 1868 - 8 mars 1943)
Femme BOUR, Catherine (I56934)
Femme BOUR, Catherine (I131436) (6 oct 1820 - 26 août 1899)
Femme BOUR, Catherine (I132959) (24 nov 1907)
Femme BOUR, Catherine (I132707)
Femme BOUR, Catherine (I114318) (6 juin 1747 - 28 jan 1823)
Femme BOUR, Catherine (I84342)
Femme BOUR, Catherine (I133547) (21 mars 1768 - 1 juil 1835)
Femme BOUR, Catherine (I85998)
Femme BOUR, Catherine (I26416) (2 août 1798 - 29 déc 1880)
Femme BOUR, Catherine Marie Anne (I145422) (16 juil 1833 - 4 avr 1921)
Femme BOUR, Cécile Mélita (I76532) (3 nov 1929 - 23 fév 2012)
Femme BOUR, Christiane (I65720)
Femme BOUR, Christine (I136185) (1632 - 8 juin 1706)
Femme BOUR, Christine (I73258) (23 jan 1809 - 21 mai 1879)
Femme BOUR, Christine (I124237) (18 août 1809 - 18 mai 1862)
Femme BOUR, Christine (I56217) (26 avr 1773 - 26 fév 1848)
Femme BOUR, Christine (I63441) (13 jan 1834 - 11 déc 1911)
Femme BOUR, Christine (I79277) (3 oct 1792 - 5 mars 1871)
Homme BOUR, Christophe (I137387) (1747)
Homme BOUR, Christophe (I57067) (20 mars 1780 - 19 déc 1849)
Homme BOUR, Christophe (I145424) (7 fév 1802 - 16 nov 1857)
Homme BOUR, Christophe (I63486) (4 mars 1724 - 21 août 1795)
Homme BOUR, Claude (I115807)
Homme BOUR, Claudin (I37261) (env 1580 - avr 1639)
Homme BOUR, Daniel (I17456) (env 1600)
Homme BOUR, Dominique (I19927) (1625 - 17 déc 1710)
Homme BOUR, Dominique (I109897) (22 mars 1772 - 6 jan 1841)
Femme BOUR, Elisabeth (I72143) (24 juin 1783 - 25 mars 1853)
Femme BOUR, Elisabeth (I111326) (1668 - 10 mai 1732)
Femme BOUR, Elisabeth (I56942) (29 fév 1808 - 14 jan 1877)
Femme BOUR, Elisabeth (I17101) (env 1710 - 3 mars 1783)
Femme BOUR, Élisabeth (I122676) (24 jan 1841 - 14 avr 1908)
Femme BOUR, Élisabeth (I74957) (7 avr 1822 - 14 fév 1895)
Femme BOUR, Élisabeth (I119111)
Femme BOUR, Elisabeth Catherine (I119222) (env 1743 - 29 avr 1816)
Femme BOUR, Elisabeth Catherine (I24899) (ava 1541)
Femme BOUR, Elisabeth Philomène (I151348) (8 nov 1903 - 23 mai 1976)
Homme BOUR, Émile (I96338) (2 avr 1897 - 31 jan 1978)
Femme BOUR, Emma (I128620) (env 1903)
Homme BOUR, Etienne (I55649) (1739 - 9 juin 1816)
Homme BOUR, Etienne (I77768) (1664 - 2 mars 1749)
Homme BOUR, Étienne (I134526) (22 sep 1826 - 9 nov 1882)
Femme BOUR, Eugénie Anne (I128049) (2 nov 1920 - 9 nov 1920)
Femme BOUR, Eve (I76567) (26 juil 1866 - 11 mars 1909)
Femme BOUR, Felicité (I136350) (26 mars 1859 - 30 mai 1933)
Homme BOUR, Félix (I137366) (19 avr 1836 - 23 mai 1894)
Homme BOUR, François (I84029) (env 1754)
Homme BOUR, François (I133526) (30 mars 1797 - 1 jan 1860)
Homme BOUR, François (I109883) (4 oct 1807 - 17 nov 1856)
Homme BOUR, François Joseph (I128045) (29 jan 1887 - 3 avr 1971)
Femme BOUR, Françoise (I20401) (28 déc 1723 - 2 sep 1794)
Femme BOUR, Françoise (I15024)
Homme BOUR, Gaspard (I73264) (6 avr 1775 - 8 fév 1851)
Homme BOUR, Gaspard (I114329) (env 1645)
Homme BOUR, Georges (I123538) (env 1731 - 11 mars 1788)
Homme BOUR, Georges (I57552) (1667 - 18 sep 1747)
Homme BOUR, Georges (I132145) (27 juin 1844 - 15 fév 1895)
Homme BOUR, Georges (I128047) (20 nov 1855 - 13 déc 1918)
Homme BOUR, Gérard (I18705)
Homme BOUR, Gérard (I65715) (18 avr 1930 - 25 mars 2021)
Homme BOUR, Gustave (I113676)
Homme BOUR, Henri (I116819) (1687 - 5 nov 1757)
Homme BOUR, Henri (I116576) (7 mars 1746 - 27 mai 1787)
Homme BOUR, Henri (I63506) (17 fév 1696 - 30 déc 1777)
Homme BOUR, Henri (I107108) (11 oct 1693 - 25 nov 1769)
Homme BOUR, Henri (I129824)
Homme BOUR, Jacques (I137290) (26 déc 1812 - 7 fév 1881)
Homme BOUR, Jacques (I43005) (16 déc 1753 - 8 oct 1827)
Homme BOUR, Jacques (I112988) (1716 - 18 jan 1778)
Homme BOUR, Jacques (I114357) (6 déc 1720 - 6 avr 1795)
Homme BOUR, Jacques (I135282) (6 juin 1798 - 1 mars 1863)
Homme BOUR, Jean (I92264) (env 1687)
Homme BOUR, Jean (I122346) (27 sep 1756 - 21 jan 1837)
Homme BOUR, Jean (I122352) (9 juin 1727 - 12 avr 1810)
Homme BOUR, Jean (I102315) (13 août 1763 - 24 déc 1838)
Homme BOUR, Jean (I116582) (21 déc 1716 - 16 sep 1789)
Homme BOUR, Jean (I137358) (23 juil 1882)
Homme BOUR, Jean (I137378) (20 déc 1779 - 11 déc 1840)
Homme BOUR, Jean (I117185) (11 nov 1874 - 27 août 1957)
Homme BOUR, Jean (I21938) (env 1682 - 26 oct 1768)
Homme BOUR, Jean (I21897) (ava 1689 - 26 oct 1768)
Homme BOUR, Jean (I69352) (22 mai 1725 - 29 juin 1783)
Homme BOUR, Jean (I74937) (21 sep 1771 - 1 jan 1846)
Homme BOUR, Jean (I20884) (. - 22 mars 1783)
Homme BOUR, Jean (I55659) (env 1670)
Homme BOUR, Jean (I43072) (1560 - 2 août 1621)
Homme BOUR, Jean (I151353) (27 déc 1837)
Homme BOUR, Jean (I112416) (27 mars 1853 - 23 oct 1918)
Homme BOUR, Jean (I151622) (. - 4 déc 1802)
Homme BOUR, Jean (I131960) (18 oct 1841)
Homme BOUR, Jean (I17103) (env 1675)
Homme BOUR, Jean (I132165) (1 mars 1776 - 12 déc 1844)
Homme BOUR, Jean (I134549)
Homme BOUR, Jean (I114353) (24 oct 1773 - 12 mars 1810)
Homme BOUR, Jean (I84047) (1716 - 16 oct 1782)
Homme BOUR, Jean (I133719)
Homme BOUR, Jean (I30715) (env 1600)
Homme BOUR, Jean (I19930) (ava 1664 - ava 1706)
Homme BOUR, Jean Adam (I142951) (env 1744 - 4 juil 1793)
Homme BOUR, Jean Adam (I96375) (22 juin 1816 - 20 nov 1872)
Homme BOUR, Jean Antoine (I132328) (29 août 1795 - 19 avr 1871)
Homme BOUR, Jean Antoine (I149739) (23 juin 1776 - 17 avr 1829)
Homme BOUR, Jean Auguste (I133618) (8 sep 1908 - 10 mai 1999)
Homme BOUR, Jean Baptiste (I133630) (28 fév 1866 - 10 fév 1952)
Homme BOUR, Jean-Bernard (I21894) (12 mars 1727 - 20 juil 1799)
Homme BOUR, Jean François (I137360) (23 oct 1912 - 27 mars 1985)
Homme BOUR, Jean Georges (I111256) (1 jan 1820 - 15 fév 1880)
Homme BOUR, Jean Georges (I151616) (28 mars 1801)
Homme BOUR, Jean Georges (I134543) (3 avr 1802 - 9 avr 1856)
Homme BOUR, Jean Jacques (I15153) (. - 22 mai 1741)
Homme BOUR, Jean Jacques (I58228)
Homme BOUR, Jean Jacques (I77762) (env 1694 - 14 fév 1758)
Homme BOUR, Jean Joseph (I141108) (env 1872)
Homme BOUR, Jean Joseph (I87697) (14 oct 1908 - 1940)
Homme BOUR, Jean Joseph (I151599) (4 mars 1910 - 6 déc 1984)
Homme BOUR, Jean Martin (I20404) (ava 1663 - ava août 1711)
Homme BOUR, Jean Mathias (I122368) (env 1680 - ava 1720)
Homme BOUR, Jean Mathias (I21940) (1660)
Homme BOUR, Jean Mathieu (I124445) (env 1692)
Homme BOUR, Jean Michel (I136885) (27 juin 1842 - 19 jan 1913)
Homme BOUR, Jean Michel (I111328) (env 1640 - 1 avr 1705)
Homme BOUR, Jean Michel (I151608) (10 juin 1845 - 20 sep 1902)
Homme BOUR, Jean Michel (I129911) (5 avr 1744 - 7 déc 1819)
Homme BOUR, Jean-Michel (I58199) (env 1640 - 1 avr 1705)
Homme BOUR, Jean Nicolas (I92260) (22 déc 1723 - 8 mars 1790)
Homme BOUR, Jean Nicolas (I141762) (11 mai 1712 - 23 oct 1770)
Homme BOUR, Jean Nicolas (I117017) (7 oct 1759 - 10 juil 1840)
Homme BOUR, Jean Nicolas (I55897) (env 1700)
Homme BOUR, Jean Nicolas (I57545) (11 mai 1712 - 23 oct 1770)
Homme BOUR, Jean Nicolas (I151350) (4 oct 1867 - 18 avr 1928)
Homme BOUR, Jean Nicolas (I131911) (8 fév 1770 - 24 jan 1845)
Homme BOUR, Jean Nicolas (I134522) (2 nov 1862 - 5 nov 1929)
Homme BOUR, Jean Nicolas (I85997)
Homme BOUR, Jean Pierre (I136352) (20 mars 1832 - 25 oct 1890)
Homme BOUR, Jean Pierre (I57692) (24 fév 1696 - 6 avr 1763)
Homme BOUR, Jean Pierre (I131642) (16 jan 1772 - 3 juil 1842)
Homme BOUR, Jean Pierre (I133673) (1 jan 1895 - 24 août 1976)
Homme BOUR, Jean Pierre (I149727) (env 16 nov 1817 - 24 mars 1876)
Homme BOUR, Jean-Pierre (I57087) (7 jan 1718 - 11 jan 1766)
Homme BOUR, Jean Pierre Laurent (I119838) (10 août 1721 - 25 nov 1781)
Homme BOUR, Jean Roger (I133669) (22 fév 1926 - 27 fév 2016)
Homme BOUR, Jean Victor (I134172) (9 mars 1905 - 13 mars 1982)
Homme BOUR, Joseph (I21826) (27 mai 1799 - 13 jan 1867)
Homme BOUR, Joseph (I43012) (env 1721 - 9 déc 1799)
Homme BOUR, Joseph (I134169) (3 juin 1899 - 11 sep 1899)
Homme BOUR, Joseph (I133789) (31 déc 1907 - 23 nov 1988)
Homme BOUR, Joseph (I109900) (26 jan 1726 - 17 avr 1775)
Femme BOUR, Josephine (I133904) (26 nov 1902 - 8 juin 1982)
Homme BOUR, Julien Marcel (I87502) (1 juil 1932 - 26 mars 1993)
Homme BOUR, Laurent (I48369)
Homme BOUR, Leon Auguste (I137622) (25 sep 1910 - 3 juin 1990)
Homme BOUR, Linus Joseph (I96386) (10 mai 1926 - 8 août 2012)
Femme BOUR, Louise (I134389) (17 mai 1874)
Homme BOUR, Lucien Louis (I133657) (27 jan 1901 - 27 avr 1965)
Femme BOUR, Madeleine (I73089) (9 fév 1811)
Femme BOUR, Madeleine (I73090) (15 sep 1780 - 3 avr 1814)
Femme BOUR, Madeleine (I124996)
Femme BOUR, Madeleine (I74845) (27 fév 1776 - 7 fév 1855)
Femme BOUR, Madeleine (I57690) (1730 - ava avr 1790)
Femme BOUR, Madeleine (I17081) (12 sep 1728 - 18 mai 1794)
Femme BOUR, Madeleine (I132142) (27 fév 1888 - 4 mai 1937)
Femme BOUR, Madeleine Augustine (I134417) (23 oct 1921 - 28 oct 1986)
Femme BOUR, Magdelaine (I95158) (14 nov 1782 - 15 mars 1862)
Femme BOUR, Magdelaine (I95159) (14 nov 1782 - 15 mars 1862)
Homme BOUR, Marc (I122695) (9 juil 1776 - 14 avr 1811)
Homme BOUR, Marc (I137750)
Homme BOUR, Marc (I17083) (env 1700 - ava 7 jan 1749)
Homme BOUR, Marcel (I14112) (env 1608)
Homme BOUR, Marcel (I54552) (env 1655)
Homme BOUR, Marcel (I65718)
Femme BOUR, Marguerite (I92258) (21 fév 1755 - env 7 jan 1827)
Femme BOUR, Marguerite (I136373) (12 avr 1820 - 18 avr 1886)
Femme BOUR, Marguerite (I136372) (12 avr 1820 - 18 avr 1886)
Femme BOUR, Marguerite (I52599)
Femme BOUR, Marguerite (I137431) (1 mars 1788 - 27 mars 1860)
Femme BOUR, Marguerite (I14110) (env 1625 - env 1665)
Femme BOUR, Marguerite (I15156) (. - apr 1729)
Femme BOUR, Marguerite (I15151) (16 mars 1714 - 19 sep 1760)
Femme BOUR, Marguerite (I125209) (21 oct 1785 - 11 avr 1841)
Femme BOUR, Marguerite (I75844) (1732 - 21 fév 1778)
Femme BOUR, Marguerite (I151489) (12 jan 1782)
Femme BOUR, Marguerite (I151645) (12 oct 1804 - 3 fév 1885)
Femme BOUR, Marguerite (I106833) (. - 1758)
Femme BOUR, Marguerite (I131889) (8 sep 1859)
Femme BOUR, Marguerite (I76713) (30 déc 1769 - 7 fév 1836)
Femme BOUR, Marguerite (I83065) (28 jan 1840)
Femme BOUR, Marguerite (I152025) (20 oct 1772 - 14 mars 1819)
Femme BOUR, Marguerite (I79183) (14 avr 1704 - 5 oct 1786)
Femme BOUR, Marguerite (I98086) (25 août 1756)
Femme BOUR, Marguerite (I98084) (17 juin 1781 - 2 avr 1851)
Femme BOUR, Marguerite (I135980) (3 août 1864)
Femme BOUR, Marguerite (I26824) (env 1680)
Femme BOUR, Marguerite (I129909) (30 jan 1778 - 18 nov 1847)
Femme BOUR, Marie (I13973) (1645)
Femme BOUR, Marie (I138586) (1680)
Femme BOUR, Marie (I18200) (1665 - 18 sep 1717)
Femme BOUR, Marie (I126709) (15 mars 1847 - 8 oct 1913)
Femme BOUR, Marie (I76310) (29 mars 1866 - 24 fév 1918)
Femme BOUR, Marie (I76131) (7 déc 1904 - 24 juin 2004)
Femme BOUR, Marie (I145415) (18 avr 1896 - 10 sep 1971)
Femme BOUR, Marie (I97648) (15 juin 1878 - 26 oct 1918)
Femme BOUR, Marie (I149725) (16 août 1845)
Femme BOUR, Marie (I32173) (1701 - 21 déc 1766)
Femme BOUR, Marie Anne (I131638) (29 mai 1846 - 13 avr 1911)
Femme BOUR, Marie Anne (I131640) (7 nov 1804 - 3 mars 1875)
Femme BOUR, Marie Anne (I76314) (18 oct 1819 - 8 fév 1885)
Femme BOUR, Marie Catherine (I55621) (14 août 1854 - 26 jan 1921)
Femme BOUR, Marie Catherine (I85814) (23 mars 1881 - 28 juil 1908)
Femme BOUR, Marie Cécile (I75797) (6 fév 1894 - 11 nov 1962)
Femme BOUR, Marie Eliane Gertrude Julia (I151601) (10 mars 1935)
Femme BOUR, Marie Elisabeth (I116944) (26 fév 1779 - 3 oct 1842)
Femme BOUR, Marie Elisabeth (I116818) (26 fév 1779 - 3 oct 1842)
Femme BOUR, Marie Elisabeth (I69350) (26 fév 1779 - 3 oct 1842)
Femme BOUR, Marie Elisabeth (I15126) (env 1684)
Femme BOUR, Marie Elisabeth (I133717) (16 mars 1718 - 26 fév 1793)
Femme BOUR, Marie Élisabeth (I136345) (26 fév 1779 - 3 oct 1842)
Femme BOUR, Marie Émilie (I134828) (22 fév 1929 - 27 mai 2018)
Femme BOUR, Marie Lucie (I76531) (4 oct 1896)
Femme BOUR, Marie Lucie (I134157) (15 mars 1903 - 21 juil 1983)
Femme BOUR, Marie Madeleine (I66232) (28 jan 1723 - 3 juin 1762)
Femme BOUR, Marie Madeleine (I134520) (5 juil 1889 - 23 juil 1985)
Femme BOUR, Marie Madeleine (I133638) (30 sep 1899 - 9 sep 1981)
Femme BOUR, Marie Madeleine (I129823) (. - 26 oct 1785)
Femme BOUR, Marie Sophie (I88047) (25 avr 1849 - 30 sep 1914)
Femme BOUR, Marie Thérèse (I96387) (24 oct 1927 - 16 déc 2007)
Femme BOUR, Marthe Rose (I76719) (2 fév 1933)
Homme BOUR, Martin (I136901)
Homme BOUR, Martin (I96381) (7 mars 1791 - 5 oct 1872)
Homme BOUR, Martin (I96363) (18 déc 1863 - 26 oct 1933)
Homme BOUR, Mathias (I63447) (8 fév 1796 - 3 oct 1864)
Homme BOUR, Mathias (I148165) (14 mars 1781 - 19 juin 1853)
Homme BOUR, Mathieu (I21915)
Homme BOUR, Mathieu (I55664) (. - 5 déc 1697)
Homme BOUR, Mathieu (I97962) (. - 14 nov 1750)
Femme BOUR, Mathilde (I76449) (7 mai 1888 - 25 fév 1970)
Femme BOUR, Mathilde (I76335) (15 sep 1917 - 22 sep 2000)
Homme BOUR, Michel (I136894) (14 mars 1805 - 7 oct 1868)
Homme BOUR, Michel (I136895) (14 mars 1805 - 7 oct 1868)
Homme BOUR, Michel (I56231) (17 août 1728 - 16 août 1813)
Homme BOUR, Michel (I89188) (4 jan 1810 - 17 avr 1880)
Homme BOUR, Michel (I151606) (24 nov 1876 - 1 nov 1953)
Homme BOUR, Michel (I37257) (env 1618 - 1692)
Homme BOUR, Michel (I76337) (27 fév 1883 - 3 jan 1957)
Homme BOUR, Michel (I114323) (env 1682 - 22 déc 1752)
Homme BOUR, Michel (I65722)
Femme BOUR, Michèle (I69790) (env 1952)
Femme BOUR, Monique (I65719)
Homme BOUR, Nicolas (I136860) (30 juin 1873 - 25 mai 1941)
Homme BOUR, Nicolas (I122678) (1 oct 1809 - 15 oct 1854)
Homme BOUR, Nicolas (I122362) (env 1704 - 30 nov 1743)
Homme BOUR, Nicolas (I136367) (env 1725 - 29 déc 1771)
Homme BOUR, Nicolas (I136364) (21 juin 1771 - 27 août 1853)
Homme BOUR, Nicolas (I103708) (20 fév 1836 - 7 fév 1916)
Homme BOUR, Nicolas (I14974) (23 mars 1774 - 16 déc 1830)
Homme BOUR, Nicolas (I117319) (. - 14 juin 1738)
Homme BOUR, Nicolas (I87143) (env 1685)
Homme BOUR, Nicolas (I74193) (1 nov 1753)
Homme BOUR, Nicolas (I125211)
Homme BOUR, Nicolas (I125316) (5 déc 1779 - 13 déc 1836)
Homme BOUR, Nicolas (I16942) (20 jan 1757 - 1 mai 1808)
Homme BOUR, Nicolas (I55623) (5 nov 1822 - 1 juin 1900)
Homme BOUR, Nicolas (I57081) (18 oct 1740 - 1780)
Homme BOUR, Nicolas (I151359) (25 jan 1798)
Homme BOUR, Nicolas (I131648) (6 août 1724 - 30 oct 1796)
Homme BOUR, Nicolas (I132147) (17 mai 1806 - 9 nov 1862)
Femme BOUR, Nicolas (I134240) (28 sep 1876 - 13 sep 1955)
Homme BOUR, Nicolas (I84051) (env 1690)
Homme BOUR, Nicolas (I19924) (1640 - 24 nov 1675)
Homme BOUR, Nicolas (I19920) (3 fév 1828)
Homme BOUR, Nicolas (I85976) (15 mars 1834 - 29 avr 1921)
Homme BOUR, Nicolas (I129927) (26 juil 1711 - 14 fév 1763)
Homme BOUR, Nicolas (I65721)
Homme BOUR, Nicolas (I115134)
Homme BOUR, Nicolas Joseph (I134171) (17 sep 1901 - 19 nov 1901)
Homme BOUR, Nicolaus (I21658)
Homme BOUR, Paul (I96385) (15 fév 1925 - 19 fév 1925)
Homme BOUR, Paul (I76345) (25 sep 1845 - 24 mars 1909)
Homme BOUR, Philippe (I121619) (9 juil 1876 - 9 nov 1944)
Homme BOUR, Pierre (I73092) (16 fév 1744 - apr 1820)
Homme BOUR, Pierre (I150171)
Homme BOUR, Pierre (I75008) (env 1736 - 2 déc 1811)
Homme BOUR, Pierre (I119844) (. - 20 fév 1759)
Homme BOUR, Pierre (I18202) (1645 - 1712)
Homme BOUR, Pierre (I96389) (15 fév 1925 - 22 fév 1925)
Homme BOUR, Pierre (I131963)
Homme BOUR, Pierre (I148168) (env 1738)
Homme BOUR, Pierre (I133529) (2 jan 1764 - 17 oct 1828)
Homme BOUR, Pierre (I90292) (env 1717 - 28 jan 1777)
Femme BOUR, Reine (I119818) (24 nov 1758 - 3 fév 1837)
Homme BOUR, René Nicolas (I128050) (3 déc 1921 - 9 nov 2007)
Femme BOUR, Rosalie (I79952) (22 avr 1897 - 8 mars 1975)
Femme BOUR, Rose (I113610) (17 nov 1900 - 21 fév 1978)
Homme BOUR, Sébastien (I57555)
Homme BOUR, Sébastien (I129930) (1678 - 12 avr 1738)
Homme BOUR, Silas Louis (I96383) (29 avr 1931 - 22 août 1992)
Homme BOUR, Simon (I21868) (14 sep 1764 - 15 août 1846)
Homme BOUR, Simon (I114320) (env 1720 - 4 fév 1773)
Femme BOUR, Stéphanie (I68754) (1977)
Femme BOUR, Suffine Sophie (I58198) (1675 - env 1718)
Femme BOUR, Suzanne (I51916) (env 1638 - 25 août 1688)
Femme BOUR, Suzanne (I134992) (1677)
Femme BOUR, Thérèse (I134541) (12 avr 1827 - 22 nov 1891)
Femme BOUR, Thérèse (I135279) (15 oct 1831)
Homme BOUR, Victor (I134160) (27 nov 1870 - 7 oct 1938)
Homme BOUR, Victor (I133622) (26 août 1861)
Homme BOUR, Victor Wendel (I134273) (15 oct 1895 - 17 fév 1973)
Femme BOUR, Victorine (I117168) (8 oct 1901 - 7 déc 1993)
Homme BOUR,  (I88498)
Homme BOUR (), Albert (I11085) (7 nov 1903 - 25 mars 1983)
Femme BOUR (), Albertine (I11076) (4 août 1899 - 19 août 1899)
Homme BOUR (), Alexandre (I11062) (30 déc 1893)
Homme BOUR (), Alexandre Jean Baptiste (I132804) (12 mai 1885 - 1 fév 1966)
Homme BOUR (), Aloyse (I1857) (28 oct 1896 - 11 nov 1925)
Homme BOUR (), Aloyse Emile (I132808) (12 mai 1921 - 26 juil 1999)
Homme BOUR (), Alphonse Marcel (I132838) (3 sep 1923 - 25 oct 1992)
Homme BOUR (), André (I21995) (env 1660 - 4 déc 1727)
Homme BOUR (), André (I88586) (15 sep 1807 - 30 avr 1850)
Homme BOUR (), André (I150530) (. - 4 déc 1727)
Femme BOUR (), Anna Marie (I57567) (1726 - 13 jan 1766)
Femme BOUR (), Anne (I92167) (21 déc 1840)
Femme BOUR (), Anne (I80027) (24 mars 1884 - 25 mars 1943)
Femme BOUR (), Anne (I132913) (15 nov 1894 - 12 juin 1944)
Femme BOUR (), Anne (I132872) (15 jan 1880 - 23 juin 1964)
Femme BOUR (), Anne (I132891) (21 fév 1857 - 24 juil 1870)
Femme BOUR (), Anne (I8488) (20 fév 1780 - 18 fév 1852)
Femme BOUR (), Anne Apollonie (I11023) (1689 - 4 mars 1764)
Femme BOUR (), Anne Catherine (I55630) (13 sep 1793 - 25 mai 1869)
Femme BOUR (), Anne Catherine (I77602) (16 nov 1802 - 12 fév 1845)
Femme BOUR (), Anne Catherine (I18938) (29 août 1694 - 16 avr 1748)
Femme BOUR (), Anne Catherine (I84802) (1683 - 1762)
Femme BOUR (), Anne Catherine (I12763) (1690 - 13 mars 1758)
Femme BOUR (), Anne Catherine (I1430) (1663 - 6 juil 1742)
Femme BOUR (), Anne Elisabeth (I62930) (28 jan 1804 - 20 juil 1881)
Femme BOUR (), Anne Françoise (I58357) (8 mars 1776 - 21 fév 1848)
Femme BOUR (), Anne Marguerite (I59383) (1801 - 1872)
Femme BOUR (), Anne Marie (I14875) (19 fév 1712 - 25 mars 1771)
Femme BOUR (), Anne Marie (I14895) (29 jan 1727 - 21 déc 1773)
Femme BOUR (), Anne Marie (I103028) (19 fév 1712 - 6 jan 1759)
Femme BOUR (), Anne Marie (I56538) (11 oct 1818 - 3 avr 1868)
Femme BOUR (), Anne Marie (I111210) (1 nov 1731 - 12 jan 1803)
Femme BOUR (), Anne Marie (I75320) (10 août 1764 - 10 juin 1847)
Femme BOUR (), Anne Marie (I89924) (22 juil 1779)
Femme BOUR (), Anne Marie (I18172) (1702 - 15 mai 1742)
Femme BOUR (), Anne Marie (I131865) (1 août 1813 - 11 mars 1898)
Femme BOUR (), Anne Marie (I59463) (4 oct 1780 - 17 nov 1859)
Femme BOUR (), Anne Marie (I59481) (18 mai 1741 - 24 fév 1784)
Femme BOUR (), Anne Marie (I59431) (1833)
Femme BOUR (), Anne Marie (I59385) (1803 - 1881)
Femme BOUR (), Anne Marie (Marguerite) (I38746) (env 1661 - env 1700)
Femme BOUR (), Anne Marie Mathilde (I132815) (2 nov 1915 - 6 déc 1994)
Femme BOUR (), Anne Rosalie (I78780) (13 juin 1903 - 11 avr 1995)
Femme BOUR (), Antoinette Joséphine (I132063) (25 mars 1935)
Femme BOUR (), Astride (I75250) (1951)
Homme BOUR (), Auguste Joseph (I132814) (18 jan 1914 - 25 mars 1930)
Femme BOUR (), Barbe (I88584) (26 juil 1838 - 26 avr 1921)
Femme BOUR (), Barbe (I84678) (29 mai 1816 - 20 mai 1903)
Femme BOUR (), Barbe (I59453) (16 jan 1778 - 9 fév 1780)
Homme BOUR (), Camille Marcel Jules (I75189) (29 nov 1914 - 22 déc 1987)
Femme BOUR (), Catherine (I102472) (1709 - 2 avr 1782)
Femme BOUR (), Catherine (I141230) (11 jan 1770 - 4 déc 1839)
Femme BOUR (), Catherine (I137578) (18 déc 1850 - 14 déc 1884)
Femme BOUR (), Catherine (I87909) (23 fév 1774 - 25 déc 1831)
Femme BOUR (), Catherine (I103125)
Femme BOUR (), Catherine (I21990) (26 août 1738 - 25 mai 1808)
Femme BOUR (), Catherine (I5327) (1659 - 22 nov 1692)
Femme BOUR (), Catherine (I75457) (11 jan 1770 - 4 déc 1839)
Femme BOUR (), Catherine (I75210) (6 jan 1856 - 12 juin 1933)
Femme BOUR (), Catherine (I75192) (2 sep 1916 - 22 août 2008)
Femme BOUR (), Catherine (I89470) (2 oct 1783 - 1 mai 1855)
Femme BOUR (), Catherine (I76277) (24 fév 1868 - 30 déc 1953)
Femme BOUR (), Catherine (I59457) (6 mars 1775)
Femme BOUR (), Catherine (I59480) (env 1734 - 8 juil 1778)
Femme BOUR (), Catherine (I59429) (7 oct 1828 - 8 juil 1903)
Femme BOUR (), Catherine (I11064) (11 jan 1895 - 21 jan 1896)
Femme BOUR (), Catherine (I78783) (4 nov 1870 - 4 mars 1942)
Femme BOUR (), Catherine (I101541) (1654)
Femme BOUR (), Catherine (I51602) (1 juin 1683 - 2 juil 1762)
Femme BOUR (), Catherine Joséphine (I151866) (23 déc 1872)
Femme BOUR (), Cécile (I56576) (20 mai 1868 - 4 juil 1961)
Femme BOUR (), Christine (I91596) (17 juil 1748 - 21 fév 1815)
Femme BOUR (), Christine (I134623) (30 déc 1770 - 17 oct 1815)
Homme BOUR (), Christophe (I151862) (4 avr 1865)
Homme BOUR (), Christophe Victor (I4037) (20 jan 1860 - 22 déc 1935)
Homme BOUR (), Christophe Victor (I75115) (30 avr 1862 - 16 mars 1935)
Femme BOUR (), Claire (I11059) (18 juil 1892 - 27 mai 1893)
Femme BOUR (), Colette Berthe (I131828) (10 oct 1928)
Homme BOUR (), Daniel (I2821) (env 1698 - apr 1766)
Homme BOUR (), Dominique (I4045) (30 nov 1775 - 20 août 1858)
Homme BOUR (), Dominique (I58377) (18 avr 1689 - 23 jan 1735)
Homme BOUR (), Dominique (I132813) (1 oct 1874 - 28 fév 1903)
Homme BOUR (), Dominique (I18727) (24 mars 1649 - 1707)
Homme BOUR (), Edmond Emile (I87962) (27 juil 1924 - 17 jan 2000)
Femme BOUR (), Elisabeth (I92245) (28 sep 1799 - 21 déc 1862)
Femme BOUR (), Elisabeth (I88606) (16 oct 1836 - 19 fév 1921)
Femme BOUR (), Elisabeth (I18213) (env 1699 - 4 fév 1777)
Femme BOUR (), Elisabeth (I43379) (25 fév 1864)
Femme BOUR (), Elisabeth (I65605) (26 mai 1735 - 4 nov 1797)
Femme BOUR (), Élisabeth (I132984) (2 sep 1851 - 24 déc 1936)
Femme BOUR (), Élisabeth (I1365) (1704 - 28 nov 1774)
Femme BOUR (), Elisabeth Marie (I132810) (14 août 1929 - 9 juil 2015)
Femme BOUR (), Élisabeth Mathilde (I133020) (7 août 1906 - 30 juil 1930)
Homme BOUR (), Emile Marcel (I132978) (5 mai 1931)
Homme BOUR (), Emile Michel (I79877) (29 avr 1924 - 29 juil 2015)
Femme BOUR (), Eugénie (I134079) (2 sep 1899 - 20 mai 1900)
Femme BOUR (), Eugénie Marie dite Nini (I11073) (8 juin 1923)
Femme BOUR (), Éve (I134624) (23 déc 1732 - 2 déc 1772)
Homme BOUR (), Ferdinand Dominique (I132980) (24 jan 1936 - 4 fév 1936)
Femme BOUR (), Francine (I79694) (25 fév 1931 - 8 juin 1994)
Femme BOUR (), Françoise (I87847) (12 mars 1813 - 25 jan 1879)
Femme BOUR (), Gabrielle Paulette (I77293) (3 sep 1927 - 24 mars 2018)
Femme BOUR (), Gaston (I76908) (1950)
Homme BOUR (), Georges Joseph Alphonse (I133010) (28 jan 1898 - 14 oct 1987)
Femme BOUR (), Germaine Marie Amélie (I11075) (26 sep 1924 - 12 mars 1933)
Homme BOUR (), Gilbert Othon (I91619) (8 mai 1927 - 5 nov 2012)
Homme BOUR (), Guillaume (I59455) (29 jan 1786 - 14 fév 1789)
Homme BOUR (), Guillaume (I59430) (1831 - 1832)
Homme BOUR (), Guillaume (I1231) (14 nov 1792 - 13 avr 1868)
Homme BOUR (), Hartmann (I1380) (env 1628 - 7 août 1683)
Homme BOUR (), Henri (I75459) (27 nov 1789 - 28 mai 1843)
Homme BOUR (), Henri (I134140) (21 avr 1867 - 13 oct 1935)
Homme BOUR (), Henri (I84710) (22 fév 1786 - 5 fév 1862)
Homme BOUR (), Henri Mathieu (I75447) (30 nov 1832 - 30 avr 1903)
Homme BOUR (), Henri Nicolas (I134085) (21 mars 1896 - 28 mars 1954)
Homme BOUR (), Jacques (I141291) (10 juil 1806 - 18 jan 1894)
Homme BOUR (), Jacques (I16975) (1737 - mai 1820)
Homme BOUR (), Jacques (I62932) (16 jan 1782 - 27 oct 1858)
Homme BOUR (), Jacques Georges (I90603) (env 1575)
Homme BOUR (), Jacques Maurice (I11079) (22 sep 1900 - 8 oct 1900)
Homme BOUR (), Jacques Victor (I133514) (24 août 1906 - 3 avr 1942)
Homme BOUR (), Jean (I92119) (27 jan 1692 - 29 mai 1768)
Homme BOUR (), Jean (I3063) (env 1696 - 5 déc 1764)
Homme BOUR (), Jean (I14897) (25 juin 1691)
Homme BOUR (), Jean (I14786) (29 juin 1820 - 14 oct 1894)
Homme BOUR (), Jean (I88568) (28 fév 1929 - 16 nov 2005)
Homme BOUR (), Jean (I150528) (27 jan 1692 - 29 mai 1768)
Homme BOUR (), Jean (I89574) (1 sep 1744 - 7 fév 1820)
Homme BOUR (), Jean (I89577) (26 oct 1713 - 14 oct 1797)
Homme BOUR (), Jean (I55632) (6 sep 1768 - 11 mai 1848)
Homme BOUR (), Jean (I131896) (14 sep 1815 - 26 sep 1867)
Homme BOUR (), Jean (I58380) (18 déc 1651 - 22 juil 1694)
Homme BOUR (), Jean (I58373) (27 oct 1705 - 14 oct 1797)
Homme BOUR (), Jean (I77650) (1950)
Homme BOUR (), Jean (I77606) (19 fév 1768 - 16 déc 1842)
Homme BOUR (), Jean (I77324) (4 août 1858 - 20 fév 1926)
Homme BOUR (), Jean (I43381) (30 sep 1825 - 11 avr 1915)
Homme BOUR (), Jean (I59482) (21 oct 1743 - 8 déc 1764)
Homme BOUR (), Jean (I128712) (env 1708)
Homme BOUR (), Jean (I1237) (26 jan 1764 - 6 fév 1812)
Homme BOUR (), Jean Adam Joseph (I133019) (1 mars 1902 - 26 nov 1906)
Homme BOUR (), Jean Baptiste Dominique (I133664) (27 oct 1903 - 20 jan 1960)
Homme BOUR (), Jean Christophe (I141243) (25 déc 1870 - 3 avr 1934)
Homme BOUR (), Jean Daniel (I11024) (1656 - 2 juin 1760)
Homme BOUR (), Jean Dominique (I75297) (18 déc 1898 - 12 mars 1955)
Homme BOUR (), Jean Dominique Albert (I132818) (22 mars 1920 - 15 mars 2015)
Homme BOUR (), Jean Georges Pierre (I151864) (9 août 1874 - 17 sep 1933)
Homme BOUR (), Jean Guillaume (I2324) (11 mars 1739 - 29 sep 1794)
Homme BOUR (), Jean Guillaume (I77752) (env 1704 - 8 avr 1772)
Homme BOUR (), Jean Henri (I14877) (1660 - 27 déc 1733)
Homme BOUR (), Jean Henri (I103030) (. - 29 déc 1732)
Homme BOUR (), Jean Hubert (I21992) (26 nov 1700 - 30 sep 1757)
Homme BOUR (), Jean Jacques (I4048) (7 mai 1746 - 7 juin 1802)
Homme BOUR (), Jean Jacques (I62935) (3 fév 1732 - 12 juin 1804)
Homme BOUR (), Jean Jacques (I133510) (22 déc 1878 - 24 mars 1930)
Homme BOUR (), Jean Joseph Nicolas (I151863) (29 jan 1862)
Homme BOUR (), Jean Julien (I132837) (30 juil 1925 - 1 avr 1926)
Homme BOUR (), Jean Marie Joseph (I77620) (25 avr 1917 - 13 juil 2003)
Homme BOUR (), Jean Michel (I87849) (2 mai 1783 - 16 déc 1837)
Homme BOUR (), Jean Nicolas (I92247) (31 juil 1762 - 9 juil 1833)
Homme BOUR (), Jean Nicolas (I92254) (15 juin 1719 - 27 avr 1793)
Homme BOUR (), Jean Nicolas (I75203) (18 mai 1883 - 21 jan 1960)
Homme BOUR (), Jean Nicolas (I131899) (8 fév 1770 - 24 jan 1845)
Homme BOUR (), Jean Nicolas (I132890) (6 déc 1853)
Homme BOUR (), Jean-Nicolas (I4042) (1 jan 1825 - 30 déc 1895)
Homme BOUR (), Jean Nicolas Victor (I75426) (22 fév 1869 - 6 mai 1935)
Homme BOUR (), Jean-Paul (I11093) (1955)
Homme BOUR (), Jean Pierre (I137581) (1 oct 1823 - 18 mai 1891)
Homme BOUR (), Jean Pierre (I132897) (29 juin 1864)
Homme BOUR (), Jean Pierre (I59427) (1 oct 1823 - 18 mai 1891)
Homme BOUR (), Jean Théobald (I134626) (env 8 juin 1701 - 7 juil 1753)
Homme BOUR (), Jean Thiébault (I106689) (. - ava 1777)
Femme BOUR (), Jeanette (I20348) (10 fév 1930)
Femme BOUR (), Jeanne (I3999) (1645 - 1683)
Femme BOUR (), Jeanne Marie (I4907) (20 mai 1921 - 13 sep 1921)
Homme BOUR (), Joseph (I88513) (19 juin 1892 - 28 fév 1977)
Homme BOUR (), Joseph (I75194) (11 juin 1872 - 6 mai 1950)
Homme BOUR (), Joseph (I77299) (13 mai 1870 - 28 nov 1955)
Homme BOUR (), Joseph (I11067) (29 oct 1897 - 29 déc 1962)
Homme BOUR (), Joseph (I79696) (17 mai 1897)
Homme BOUR (), Joseph Dominique (I76904) (10 mars 1924 - 2 oct 2004)
Homme BOUR (), Joseph Michel (I134193) (9 jan 1875 - 12 août 1957)
Femme BOUR (), Josephine (I75861) (12 nov 1907)
Femme BOUR (), Josiane (I75251) (1953)
Homme BOUR (), Jules (I132836) (11 jan 1924 - 2 juil 1924)
Homme BOUR (), Laurent (I16419) (25 mars 1739 - 5 déc 1807)
Homme BOUR (), Léon (I134080) (23 mai 1892 - 9 déc 1964)
Homme BOUR (), Léon (I133998) (2 mai 1855 - 16 déc 1920)
Femme BOUR (), Liliane (I75212) (env 1955)
Homme BOUR (), Lucien (I11082) (2 août 1902 - 15 août 1902)
Homme BOUR (), Lucien (I11057) (11 mars 1890 - 15 avr 1890)
Homme BOUR (), Lucien Auguste (I79733) (13 nov 1931 - 11 oct 2005)
Femme BOUR (), Madeleine (I74628) (1716 - 5 jan 1767)
Femme BOUR (), Madeleine (I75009) (env 1737 - 2 fév 1814)
Femme BOUR (), Madeleine (I59460) (7 nov 1765 - 31 oct 1766)
Femme BOUR (), Madeleine (I85788) (env 1764 - 8 nov 1850)
Homme BOUR (), Marcel Léon (I132976) (9 avr 1933 - 12 avr 2003)
Femme BOUR (), Marguerite (I91506) (1768)
Femme BOUR (), Marguerite (I4279) (. - 1758)
Femme BOUR (), Marguerite (I16196) (29 avr 1850 - 3 sep 1910)
Femme BOUR (), Marguerite (I131886) (27 fév 1855)
Femme BOUR (), Marguerite (I106169) (env 1721 - 26 jan 1766)
Femme BOUR (), Marguerite (I132909) (10 avr 1783 - 2 août 1819)
Femme BOUR (), Marguerite (I77751) (1728 - 25 mars 1802)
Femme BOUR (), Marguerite (I77631) (12 juil 1876 - 13 jan 1944)
Femme BOUR (), Marguerite (I59458) (10 avr 1783)
Femme BOUR (), Marguerite (I59382) (1795 - 1873)
Femme BOUR (), Marguerite (I128710) (24 sep 1750 - 25 fév 1810)
Femme BOUR (), Marguerite dite Madeleine (I1176) (1 mars 1822 - 20 oct 1890)
Femme BOUR (), Marguerite Emilie (I131827) (17 sep 1925 - 12 nov 2008)
Femme BOUR (), Marguerite Marie Rose (I4910) (11 nov 1922 - 28 mars 1981)
Femme BOUR (), Marianne (I132991) (28 août 1924)
Femme BOUR (), Marie (I137796) (14 oct 1853 - 24 juil 1908)
Femme BOUR (), Marie (I75295) (19 fév 1932 - 4 fév 2003)
Femme BOUR (), Marie (I132892) (12 nov 1858)
Femme BOUR (), Marie (I11058) (5 mars 1891 - 18 oct 1975)
Femme BOUR (), Marie (I133996) (9 juil 1888 - 24 juin 1963)
Femme BOUR (), Marie (I1683) (26 mai 1740 - 4 juin 1794)
Femme BOUR (), Marie Anne (I132981) (1 mai 1937)
Femme BOUR (), Marie Anne (I134083) (29 mars 1923 - 13 avr 2012)
Femme BOUR (), Marie Appolonie (I150526) (3 mars 1724 - 19 sep 1800)
Femme BOUR (), Marie Catherine (I77391) (23 avr 1891 - 30 mai 1967)
Femme BOUR (), Marie Émilie (I79949) (29 avr 1924 - 10 juil 2002)
Femme BOUR (), Marie Eugénie (I133018) (11 sep 1899 - 9 août 1900)
Femme BOUR (), Marie Eve (I151808) (18 nov 1702 - 23 sep 1745)
Femme BOUR (), Marie Joséphine (I133016) (24 fév 1896 - 4 nov 1970)
Femme BOUR (), Marie Louise (I4904) (20 fév 1919 - 1 mai 1919)
Femme BOUR (), Marie Louise (I76777) (4 mars 1896 - 15 jan 1978)
Femme BOUR (), Marie Louise (I132893) (5 sep 1860 - 25 nov 1926)
Femme BOUR (), Marie Louise (I134014) (6 sep 1882 - 27 mars 1967)
Femme BOUR (), Marie Madeleine (I75424) (19 déc 1900 - 1 fév 1986)
Femme BOUR (), Marie Madeleine (I76945) (22 jan 1931 - 3 nov 2019)
Femme BOUR (), Marie Mathilde Suzanne (I151867) (13 nov 1863)
Femme BOUR (), Marie Rose (I132833) (22 oct 1922 - 28 juin 2004)
Femme BOUR (), Marie Thérèse (I4918) (27 nov 1925)
Homme BOUR (), Nicolas (I80029) (8 oct 1826 - 11 fév 1911)
Homme BOUR (), Nicolas (I56540) (8 mai 1787 - 18 mars 1846)
Homme BOUR (), Nicolas (I75325) (31 déc 1853 - 21 mai 1937)
Homme BOUR (), Nicolas (I75113) (2 nov 1891 - 26 oct 1968)
Homme BOUR (), Nicolas (I16367) (9 jan 1818 - 23 nov 1904)
Homme BOUR (), Nicolas (I77637) (17 déc 1846 - 19 avr 1926)
Homme BOUR (), Nicolas (I84749) (16 juin 1746 - 10 nov 1796)
Homme BOUR (), Nicolas (I59432) (1836)
Homme BOUR (), Nicolas (I59387) (. - 1863)
Homme BOUR (), Nicolas (I65607)
Homme BOUR (), Nicolas (I79901) (4 mai 1843 - 23 mars 1910)
Homme BOUR (), Nicolas (I79882) (12 juin 1891 - 19 jan 1968)
Homme BOUR (), Nicolas Joseph (I77295) (2 jan 1896 - 13 déc 1952)
Homme BOUR (), Paul (I59388) (1798 - 1872)
Homme BOUR (), Paul (I133580)
Homme BOUR (), Pierre (I58366) (21 jan 1739 - 12 mai 1810)
Homme BOUR (), Pierre (I59426) (1820)
Homme BOUR (), Pierre (I59386) (11 fév 1809 - 17 avr 1876)
Homme BOUR (), Raymond Joseph (I75109) (2 oct 1925 - 22 mai 1987)
Femme BOUR (), Raymonde (I75211) (1949)
Homme BOUR (), Roland Jacques (I11090) (23 fév 1946 - 6 nov 2015)
Homme BOUR (), Sébastien (I1377) (1666 - 3 mars 1746)
Femme BOUR (), Suzanne (I141234) (8 fév 1786 - 7 fév 1851)
Femme BOUR (), Suzanne (I141289) (10 mai 1853 - 22 juin 1930)
Femme BOUR (), Suzanne (I87376) (8 fév 1786 - 7 fév 1851)
Femme BOUR (), Suzanne (I1752) (1690 - 1743)
Homme BOUR (), Thilmann (I2463) (1610 - 1686)
Femme BOUR (), Victoire (I132895) (16 juin 1862 - 1948)
Homme BOUR (), Victor (I132986) (24 fév 1861 - 30 mars 1861)
Homme BOUR (), Victor (I11056) (1 mars 1889 - 7 oct 1915)
Homme BOUR (), Victor Emile (I76721) (14 nov 1898 - 30 juin 1980)
Femme BOUR (), Victorine (I134018) (29 déc 1883 - 25 juin 1965)
Femme BOUR (), Yvonne Marie Josephine (I4897) (14 avr 1920 - 14 jan 1976)
Homme BOUR (1), Albert Philippe (I132675) (28 avr 1910 - 24 avr 1983)
Femme BOUR (1), Anne (I16190) (27 avr 1889 - 26 sep 1980)
Femme BOUR (1), Anne Elisabeth (I59405) (20 juil 1788 - 9 jan 1865)
Femme BOUR (1), Anne Élisabeth (I59484) (30 avr 1736)
Femme BOUR (1), Anne-Elisabeth (I1206) (20 juil 1788 - 9 jan 1865)
Femme BOUR (1), Anne Marie (I59485) (8 jan 1741 - 15 déc 1768)
Femme BOUR (1), Anne Marie (I59408) (1 nov 1779 - 14 déc 1851)
Femme BOUR (1), Barbe (I59406) (19 oct 1790 - 18 déc 1871)
Femme BOUR (1), Catherine (I91520) (1933 - 2 août 2019)
Femme BOUR (1), Catherine (I76170) (30 oct 1893 - 27 mai 1978)
Femme BOUR (1), Catherine (I59403) (20 mai 1784 - 16 mai 1793)
Homme BOUR (1), Christian (I3758) (. - 10 oct 1708)
Femme BOUR (1), Françoise (I115843) (20 fév 1692 - 22 nov 1758)
Homme BOUR (1), Jean (I68067) (25 déc 1862 - 29 août 1934)
Homme BOUR (1), Jean (I77607) (13 sep 1831 - 10 déc 1897)
Homme BOUR (1), Jean Albert (I77589) (11 mai 1937 - 21 août 1994)
Homme BOUR (1), Jean Didier (I16223) (28 avr 1775 - 26 juin 1832)
Homme BOUR (1), Jean Georges (I59402) (12 nov 1782 - 14 mai 1783)
Homme BOUR (1), Jean Nicolas (I59404) (16 mai 1786 - 25 jan 1871)
Homme BOUR (1), Jean Nicolas (I1266) (19 juin 1745 - 17 mai 1821)
Homme BOUR (1), Jean Pierre (I77584) (10 mars 1907 - 25 juin 1984)
Homme BOUR (1), Jean Pierre (I59483) (1 mai 1733 - 17 avr 1739)
Homme BOUR (1), Jean Pierre (I1271) (1708 - 6 juin 1758)
Femme BOUR (1), Marguerite Joséphine (I75730) (9 oct 1904 - 10 fév 1987)
Femme BOUR (1), Marianne (I59407) (4 mars 1793 - 15 juin 1794)
Femme BOUR (1), Marie (I132735) (1 avr 1901)
Homme BOUR (1), Nicolas (I16218) (2 août 1804 - 19 mars 1885)
Homme BOUR (1), Pierre (I78580) (2 jan 1892 - 26 avr 1916)
Femme BOUR (1), Thérèse (I68053) (5 jan 1902)
Homme BOUR (1), Wendel (I76888) (25 août 1897 - 12 avr 1980)
Homme BOUR (1), Wendel (I77592) (7 juil 1872 - 19 fév 1935)
Homme BOUR (1), Wendelin (I16206) (11 mai 1829 - 6 oct 1882)
Femme BOUR (10), Eve Marie (I18260)
Homme BOUR (10), Rémy (I6385) (ava 1645 - mars 1674)
Femme BOUR (10), Suzanne (I6383) (1660 - 3 juil 1725)
Femme BOUR (2), Alice Marie Lucie (I75269) (11 nov 1932 - 24 déc 1960)
Femme BOUR (2), Aline Marie Antoinette (I132486) (30 mars 1930)
Homme BOUR (2), André (I92135) (4 déc 1701 - 26 mars 1763)
Homme BOUR (2), André Joseph (I79679) (16 oct 1937)
Femme BOUR (2), Angélique (I92041) (1722 - 14 oct 1815)
Femme BOUR (2), Angélique (I92398) (1735 - 24 juil 1777)
Femme BOUR (2), Anne (I136834) (5 avr 1890 - 21 mai 1922)
Femme BOUR (2), Anne (I136231) (5 déc 1729 - ava 1796)
Femme BOUR (2), Anne (I4088) (1742 - 9 jan 1793)
Femme BOUR (2), Anne Catherine (I104371) (7 fév 1728 - 8 août 1807)
Femme BOUR (2), Anne Catherine (I88379) (15 juin 1745 - 27 juil 1790)
Femme BOUR (2), Anne Catherine (I75639) (env 1715 - apr juin 1774)
Femme BOUR (2), Anne Catherine (I106250) (7 mars 1722 - 8 août 1807)
Femme BOUR (2), Anne Françoise (I16236) (8 mars 1740 - 18 déc 1781)
Femme BOUR (2), Anne Marguerite (I130658) (10 août 1744 - 30 juin 1826)
Femme BOUR (2), Anne Marie (I14846) (env 1737 - 7 déc 1819)
Femme BOUR (2), Anne Marie (I14795) (13 mai 1764 - 30 jan 1822)
Femme BOUR (2), Anne Marie (I104401) (6 jan 1765 - 20 fév 1830)
Femme BOUR (2), Anne Marie (I151703) (26 sep 1778 - 3 juil 1859)
Femme BOUR (2), Anne Marie (I63628) (1718 - 17 avr 1777)
Homme BOUR (2), Antoine (I74625) (26 oct 1743 - 30 juin 1816)
Femme BOUR (2), Apolonie (I1643) (1698 - mars 1735)
Homme BOUR (2), Auguste (I132939) (5 juin 1875 - 22 sep 1930)
Femme BOUR (2), Barbe (I141365) (1764 - 1831)
Femme BOUR (2), Catherine (I4092) (. - 1723)
Femme BOUR (2), Catherine (I74667) (13 juin 1842 - 23 déc 1927)
Femme BOUR (2), Catherine (I95283) (3 août 1773 - 6 jan 1832)
Femme BOUR (2), Catherine (I89298) (17 juil 1766 - 10 déc 1817)
Femme BOUR (2), Catherine (I76321) (7 jan 1868 - 11 oct 1954)
Femme BOUR (2), Catherine (I132944) (3 jan 1903 - 25 jan 1995)
Femme BOUR (2), Catherine (I132953) (22 nov 1897 - 4 juin 1974)
Femme BOUR (2), Catherine (I133603) (19 mai 1856 - 30 jan 1940)
Femme BOUR (2), Catherine Cécile (I90052) (5 oct 1897 - 15 avr 1946)
Homme BOUR (2), Christophe (I4097) (27 août 1710 - 5 fév 1750)
Homme BOUR (2), Christophe (I134121) (env 1786 - 29 juin 1839)
Homme BOUR (2), Christophe (I70834) (6 déc 1712 - 6 sep 1778)
Homme BOUR (2), Christophe Wendel (I76313) (22 oct 1812 - 7 jan 1871)
Homme BOUR (2), Clément (I88515) (6 août 1933 - 19 jan 2017)
Homme BOUR (2), Clément Joseph (I75268) (12 mai 1929)
Homme BOUR (2), Edmond Paul (I75265) (25 déc 1924 - 20 mai 1981)
Femme BOUR (2), Elisabeth (I16306) (env 1695 - 19 déc 1775)
Femme BOUR (2), Elisabeth (I1341) (. - 4 jan 1740)
Homme BOUR (2), Emile Alfred (I132485) (29 juil 1926)
Homme BOUR (2), Eole (I2335) (env 1590)
Femme BOUR (2), Eve (I70832) (15 fév 1740 - 2 avr 1818)
Homme BOUR (2), Gérard Joseph (I132062) (9 mars 1930 - 22 déc 2014)
Homme BOUR (2), Guido Antoine (I75252) (21 fév 1926 - 17 avr 2000)
Homme BOUR (2), Jacques (I133605) (30 jan 1860 - 14 mai 1865)
Homme BOUR (2), Jacques Christophe (I142939) (3 mars 1736 - 23 avr 1800)
Homme BOUR (2), Jean (I102461) (12 fév 1745 - 11 nov 1806)
Homme BOUR (2), Jean (I141379) (23 oct 1732 - 13 nov 1813)
Homme BOUR (2), Jean (I87662) (2 fév 1883 - 1970)
Homme BOUR (2), Jean (I74627) (1713 - 3 jan 1788)
Homme BOUR (2), Jean (I104647) (6 sep 1707 - 18 fév 1784)
Homme BOUR (2), Jean (I95287) (4 jan 1743 - 4 jan 1810)
Homme BOUR (2), Jean (I75068) (7 oct 1741 - 30 jan 1788)
Homme BOUR (2), Jean (I133592) (15 fév 1867)
Homme BOUR (2), Jean Adam (I102465) (env 1711 - 23 sep 1751)
Homme BOUR (2), Jean Adam (I104430) (11 déc 1738 - 29 août 1799)
Homme BOUR (2), Jean Adam Nicolas (I75259) (14 sep 1860 - 22 juil 1945)
Homme BOUR (2), Jean Aloyse (I77987) (15 nov 1923 - 10 avr 1945)
Homme BOUR (2), Jean André (I15058) (env 1650 - env 1723)
Homme BOUR (2), Jean Gaspard (I142949) (24 fév 1710 - 15 déc 1806)
Homme BOUR (2), Jean Georges (I142941) (env 1709)
Homme BOUR (2), Jean Georges (I74622) (22 sep 1786 - 7 fév 1853)
Homme BOUR (2), Jean Georges (I111757) (15 août 1735 - 24 jan 1818)
Homme BOUR (2), Jean Georges (I130660) (3 oct 1707 - 2 avr 1785)
Homme BOUR (2), Jean Georges (I131813) (28 jan 1797)
Homme BOUR (2), Jean Georges (I70845) (env 1679 - 13 fév 1735)
Homme BOUR (2), Jean Georges (I129505) (15 août 1735 - 24 jan 1818)
Homme BOUR (2), Jean Gilbert (I132484) (20 juil 1928)
Homme BOUR (2), Jean Marie Auguste (I87660) (28 mai 1925 - 2011)
Homme BOUR (2), Jean Melchior (I10186) (22 mars 1677 - 6 sep 1727)
Homme BOUR (2), Jean Nicolas (I74669) (14 avr 1815 - 27 avr 1901)
Homme BOUR (2), Jean Nicolas (I74617) (29 juin 1822 - 22 nov 1892)
Homme BOUR (2), Jean Nicolas (I111760) (23 juil 1705 - 9 avr 1739)
Homme BOUR (2), Jean Nicolas (I75255) (28 oct 1889)
Homme BOUR (2), Jean Nicolas (I133608) (10 oct 1865 - 12 oct 1865)
Homme BOUR (2), Jean Nicolas (I133606) (23 juil 1861 - 14 sep 1863)
Homme BOUR (2), Jean Pierre (I14806) (env 1679 - 12 jan 1755)
Homme BOUR (2), Jean Pierre (I151707) (27 déc 1747 - 28 mars 1826)
Homme BOUR (2), Jean Pierre (I133604) (27 juin 1858 - 12 jan 1878)
Homme BOUR (2), Jean Pierre (Le Vieux) (I3757) (1647 - apr 1734)
Homme BOUR (2), Jean Théodore (I15068) (1690 - 1768)
Femme BOUR (2), Jeanne Marie Anne (I87907) (24 oct 1921)
Homme BOUR (2), Joseph (I132482) (24 déc 1895 - 8 avr 1971)
Homme BOUR (2), Joseph Jean Marie (I88025) (26 août 1915 - 13 mars 2007)
Homme BOUR (2), Jules (I76529) (15 oct 1884 - 10 sep 1978)
Femme BOUR (2), Madeleine (I75159) (18 fév 1853 - 30 avr 1907)
Femme BOUR (2), Madeleine (I75066) (12 avr 1782 - 29 sep 1853)
Femme BOUR (2), Madeleine (I134773) (10 août 1747 - 18 mars 1819)
Femme BOUR (2), Marguerite (I87648) (17 nov 1816 - 29 oct 1891)
Femme BOUR (2), Marguerite (I151881) (9 jan 1735 - 21 déc 1818)
Femme BOUR (2), Marguerite (I132343) (13 août 1862 - 27 jan 1945)
Femme BOUR (2), Marguerite (I133607) (26 mai 1864 - 26 juil 1891)
Femme BOUR (2), Marguerite (I1441) (25 nov 1675 - 13 sep 1750)
Femme BOUR (2), Marguerite (I129499) (26 mars 1807 - 20 nov 1856)
Femme BOUR (2), Marie (I78563) (5 août 1847 - 29 avr 1913)
Femme BOUR (2), Marie Catherine (I87699) (15 mars 1914 - 9 mai 2000)
Femme BOUR (2), Marie Catherine Celestine (I134087) (4 avr 1896 - 31 mai 1937)
Femme BOUR (2), Marie Élisabeth (I75374) (30 nov 1844)
Femme BOUR (2), Marie Élisabeth (I76367) (5 avr 1887 - 11 juil 1935)
Femme BOUR (2), Marie Thérèse (I68074) (17 nov 1854 - 1 juil 1936)
Femme BOUR (2), Marie Thérèse (I133609) (21 mars 1870 - 9 août 1879)
Homme BOUR (2), Melchior (I1349) (ava 1627)
Homme BOUR (2), Nicolas (I104372) (1698 - 1735)
Homme BOUR (2), Nicolas (I75270) (22 fév 1820 - 22 mai 1888)
Homme BOUR (2), Nicolas (I76311) (21 avr 1859 - 31 oct 1915)
Homme BOUR (2), Nicolas (I132949) (19 mai 1848 - 21 fév 1890)
Homme BOUR (2), Nicolas (I129502) (7 fév 1771 - 18 jan 1836)
Homme BOUR (2), Nicolas Wendel (I76306) (27 sep 1900 - 1994)
Homme BOUR (2), Pierre (I131818) (24 fév 1765 - 9 août 1842)
Homme BOUR (2), Pierre (I131792) (22 nov 1823)
Homme BOUR (2), Pierre (I134119) (30 mars 1823)
Homme BOUR (2), Pierre (I134089) (21 avr 1856 - 14 avr 1896)
Homme BOUR (2), Pierre (I90054) (5 août 1862 - 26 nov 1918)
Homme BOUR (2), René Marcel Joseph (I132483) (25 juin 1935)
Femme BOUR (2), Suzanne (I91508) (11 mars 1753 - 28 mars 1805)
Femme BOUR (2), Suzanne (I107493) (16 déc 1734 - 3 mai 1803)
Femme BOUR (2), Thérèse (I131773) (27 juin 1855 - 7 sep 1928)
Femme BOUR (4), Adrienne (I77509) (18 fév 1924 - 26 juil 2018)
Homme BOUR (4), Aloyse (I132870) (24 juin 1890)
Homme BOUR (4), Andre (I132839) (14 juin 1912 - 13 nov 1997)
Femme BOUR (4), Anne (I14839) (6 mai 1806 - 31 jan 1845)
Femme BOUR (4), Anne (I132910) (3 jan 1849 - 9 jan 1932)
Femme BOUR (4), Anne (I132846) (9 juin 1882 - 23 mars 1966)
Femme BOUR (4), Anne (I43389) (7 mai 1864 - 5 fév 1873)
Femme BOUR (4), Anne Marie (I73816) (27 fév 1822 - 4 mai 1899)
Femme BOUR (4), Anne-Marie (I1170) (10 mars 1867 - 2 fév 1889)
Homme BOUR (4), Antoine (I135303) (12 avr 1885 - 3 mars 1948)
Femme BOUR (4), Appolonie (I59399) (15 mars 1768 - 25 nov 1834)
Femme BOUR (4), Catherine (I75913) (13 déc 1809 - 9 oct 1895)
Femme BOUR (4), Catherine (I132863) (24 nov 1907)
Femme BOUR (4), Catherine (I132868) (24 avr 1886)
Femme BOUR (4), Catherine (I59398) (1763 - 4 août 1816)
Femme BOUR (4), Catherine Louise (I87786) (1 mars 1908)
Homme BOUR (4), Constant (I76933) (1946)
Femme BOUR (4), Elisabeth (I16221) (10 sep 1801 - 25 avr 1866)
Sexe inconnu BOUR (4), Enfant (I43404) (13 jan 1862 - 13 jan 1862)
Femme BOUR (4), Eve (I76143) (14 déc 1812 - 26 mars 1883)
Homme BOUR (4), Ferdinand Joseph (I77511) (9 mai 1886 - 16 avr 1956)
Femme BOUR (4), Georgette Elisabeth (I133021) (1 fév 1923 - 28 avr 2013)
Homme BOUR (4), Isidore (I132871) (11 nov 1895)
Homme BOUR (4), Jacques (I14842) (4 nov 1765 - 4 déc 1835)
Homme BOUR (4), Jacques (I74620) (6 juin 1798 - 1 mars 1863)
Homme BOUR (4), Jean (I75935) (6 mars 1696 - ava 1737)
Homme BOUR (4), Jean (I76147) (25 jan 1740)
Homme BOUR (4), Jean (I132861) (26 août 1903)
Homme BOUR (4), Jean (I43395) (28 mai 1855)
Homme BOUR (4), Jean (I59421) (11 avr 1824 - 15 jan 1867)
Homme BOUR (4), Jean Adam (I59401) (1783 - 23 août 1809)
Homme BOUR (4), Jean Didier (I59423) (15 nov 1826)
Homme BOUR (4), Jean-Didier (I59479) (25 avr 1745 - 6 mars 1756)
Homme BOUR (4), Jean-Didier (I1203) (2 fév 1780 - 25 oct 1828)
Homme BOUR (4), Jean Georges (I76927) (17 mai 1884 - 22 août 1962)
Homme BOUR (4), Jean-Guillaume (I59477) (29 déc 1741)
Homme BOUR (4), Jean Léon (I133665) (7 mai 1912 - 12 avr 1977)
Homme BOUR (4), Jean Nicolas (I77527) (2 nov 1862 - 5 nov 1929)
Femme BOUR (4), Jeanne Madeleine (I132666) (25 avr 1920 - 20 déc 2015)
Homme BOUR (4), Joseph (I132859) (1900 - 21 nov 1900)
Homme BOUR (4), Léon (I76922) (7 mai 1912 - 12 avr 1977)
Femme BOUR (4), Louise (I132864) (2 fév 1880 - 19 jan 1967)
Femme BOUR (4), Louise (I132862) (22 mai 1905)
Femme BOUR (4), Louise (I43408) (28 nov 1872 - 24 sep 1873)
Femme BOUR (4), Madeleine (I75931) (env 1724 - 13 jan 1785)
Femme BOUR (4), Madeleine (I59478) (22 juil 1743 - 11 mars 1756)
Femme BOUR (4), Madeleine (I59400) (16 fév 1776 - 18 juin 1779)
Femme BOUR (4), Marguerite (I74619) (13 fév 1829 - 1 fév 1902)
Femme BOUR (4), Marie (I43392) (13 août 1860 - 11 déc 1884)
Femme BOUR (4), Marie (I65262) (23 mai 1878 - 1 sep 1918)
Femme BOUR (4), Marie Anne (I78588) (18 mars 1860 - 14 jan 1940)
Femme BOUR (4), Marie Apolline (I74982) (25 jan 1743 - 24 mars 1803)
Femme BOUR (4), Marie Louise (I132865) (23 mai 1878)
Femme BOUR (4), Marlène (I76941) (env 1952)
Homme BOUR (4), Mathieu (I2326) (env 1665 - 30 juin 1749)
Homme BOUR (4), Nicolas (I76148) (1709 - 16 sep 1745)
Homme BOUR (4), Nicolas (I132860) (1902 - 13 juin 1903)
Homme BOUR (4), Nicolas (I132869) (7 juin 1887)
Homme BOUR (4), Nicolas (I1196) (11 sep 1825 - 4 avr 1899)
Homme BOUR (4), Nicolas Adolphe (I43411) (11 juil 1870 - 24 sep 1873)
Homme BOUR (4), Philippe (I43407) (15 oct 1857)
Homme BOUR (4), Pierre (I14988) (env 1736 - 2 déc 1812)
Homme BOUR (4), Pierre (I74984) (env 1712 - 8 sep 1786)
Homme BOUR (4), Pierre Isidore (I132843) (13 déc 1874 - 3 mai 1929)
Homme BOUR (4), Wendelin (I59425) (27 déc 1828)
Homme BOUR (5), Thomas (I1634) (env 1589 - env 1629)
Femme BOUR (6), Anna Barbara (I112214) (2 avr 1723 - 25 jan 1780)
Femme BOUR (6), Anna Maria (I112062) (18 juil 1716 - 3 déc 1784)
Femme BOUR (6), Anne (I69332) (25 juil 1872 - 7 juil 1950)
Femme BOUR (6), Anne Elisabeth (I11031) (1666 - 24 nov 1707)
Femme BOUR (6), Anne Marie (I116815) (5 juin 1806 - 14 mars 1892)
Homme BOUR (6), Ebherard (I6442) (1620 - 1680)
Femme BOUR (6), Elisabeth (I73795) (19 sep 1846 - 16 sep 1893)
Femme BOUR (6), Elisabeth (I89866) (4 mars 1825)
Homme BOUR (6), Jean (I69334) (10 jan 1842 - 31 mars 1899)
Homme BOUR (6), Jean (I126018) (15 déc 1870 - 24 oct 1932)
Homme BOUR (6), Jean (I101584) (5 fév 1687 - 22 oct 1757)
Homme BOUR (6), Jean Michel (I101581) (28 sep 1725)
Femme BOUR (6), Jeanne (I12831) (1658 - 24 nov 1707)
Femme BOUR (6), Madeleine (I116941) (23 fév 1804 - 5 jan 1861)
Femme BOUR (6), Madeleine (I116710) (27 mai 1848 - 26 avr 1930)
Femme BOUR (6), Madeleine (I117296) (7 août 1830 - 24 mars 1901)
Femme BOUR (6), Margarethe (I146309) (1 jan 1787 - 26 nov 1862)
Femme BOUR (6), Marguerite (I6436) (1674 - 6 fév 1734)
Femme BOUR (6), Marie (I101579) (env 1749 - 6 sep 1781)
Femme BOUR (6), Marie Catherine (I142690) (12 nov 1808 - 15 nov 1870)
Homme BOUR (6), Mathias (I89868) (19 avr 1796 - 30 oct 1853)
Homme BOUR (6), Mathieu (I142693) (5 août 1765 - 16 oct 1826)
Homme BOUR (6), Mathieu (I6439) (1640 - 5 déc 1697)
Homme BOUR (6), Michael (I92281) (11 mars 1767 - 1 déc 1845)
Homme BOUR (6), Nickel (I6445) (env 1600)
Homme BOUR (6), Nicolas (I116943) (6 avr 1776 - 3 avr 1840)
Homme BOUR (6), Nicolas (I116817) (6 avr 1776 - 3 avr 1840)
Homme BOUR (6), Nicolas (I136346) (6 avr 1775 - 3 avr 1840)
Homme BOUR (6), Nicolas (I69349) (6 avr 1776 - 3 avr 1840)
Homme BOUR (6), Nicolas (I69346) (16 août 1808 - 30 oct 1878)
Homme BOUR (6), Nicolas (I112120) (28 mars 1719 - 24 oct 1781)
Homme BOUR (6), Nicolas (I11038)
Homme BOUR (6), Thomas (I11033) (env 1610 - 16 déc 1700)
Femme BOUR (7), Appolonie (I3759)
Femme BOUR (7), Barbe (I48096) (env 1595 - 16 avr 1693)
Homme BOUR (7), Bernard (I24897) (1539 - 1605)
Femme BOUR (7), Christine (I16173) (env 1635 - 8 juin 1706)
Femme BOUR (7), Claudine (I37265) (. - 1639)
Homme BOUR (7), Daniel (I11118)
Femme BOUR (7), Elisabeth (I10222) (. - 12 oct 1740)
Homme BOUR (7), Jacques Martin (I12677) (env 1680)
Homme BOUR (7), Jean (I37266) (1564 - apr 1630)
Homme BOUR (7), Thiebaut (I133257) (env 1563 - 16 juin 1624)
Femme BOUR (7), Walburga (I10793) (env 1580)
Homme BOUR (8), Bernard (I41777) (env 1535)
Homme BOUR (8), Jean (I12933) (1570)
Femme BOUR (8), Waltburg (I12932) (1607)
Femme BOUR (8) JEAN (EPOUSE), Marguerite (I41778) (env 1535)
Femme BOUR (9), Anne Marie (I103226) (. - 6 juil 1737)
Femme BOUR (9), Catherine (I143822) (10 fév 1807 - 3 sep 1892)
Femme BOUR (9), Christine (I32356)
Homme BOUR (9), Daniel (I60107) (1673 - apr 1746)
Femme BOUR (9), Élisabeth (I137932) (27 avr 1814 - 4 déc 1860)
Femme BOUR (9), Elisabeth Catherine (I119223) (env 1743 - 29 avr 1816)
Femme BOUR (9), Élisabeth Catherine (I60129) (ent 1681 et 1685 - 30 nov 1769)
Femme BOUR (9), Eve (I60056) (1766 - 22 août 1842)
Femme BOUR (9), Ève (I91182) (env 1747 - 4 mai 1791)
Homme BOUR (9), Georges (I89196) (9 nov 1776 - 26 déc 1844)
Homme BOUR (9), Henri (I119203) (12 mars 1783 - 8 jan 1854)
Homme BOUR (9), Henri (I119208) (env 1754 - 13 avr 1814)
Homme BOUR (9), Jean (I143825) (20 nov 1780 - 15 fév 1833)
Homme BOUR (9), Jean (I119201) (22 mars 1805 - 26 avr 1868)
Homme BOUR (9), Jean (I119210) (13 déc 1722 - 20 jan 1795)
Homme BOUR (9), Jean Adam (I91183) (env 1694 - 13 mars 1772)
Homme BOUR (9), Jean Christophe (I60100) (8 mars 1699 - 20 déc 1778)
Homme BOUR (9), Jean Georges (I91014) (1745 - 1 jan 1803)
Homme BOUR (9), Jean Georges (I60094) (1737 - 28 avr 1799)
Homme BOUR (9), Jean Nicolas (I60110) (env 1647 - 24 mai 1715)
Homme BOUR (9), Jean Pierre (I119149) (9 août 1890 - 25 sep 1914)
Homme BOUR (9), Joseph Pierre (I119139) (6 mars 1914 - 19 juin 1986)
Femme BOUR (9), Marguerite (I102660) (env 1704 - 11 nov 1786)
Femme BOUR (9), Marguerite (I91600) (env 1749 - 16 fév 1818)
Femme BOUR (9), Marguerite (I88401) (1704 - 11 nov 1786)
Femme BOUR (9), Marie (I1784) (1650 - 1710)
Femme BOUR (9), Marie Claire Barbe (I68113) (12 nov 1947)
Homme BOUR (9), Nicolas (I119184) (8 sep 1849)
Homme BOUR (9), Philippe Rimmen 'Rimmenbauer' (I32358) (1612 - 1684)
Femme BOUR (BAUER), Anne Marie (I106758) (1 mai 1736 - 22 fév 1791)
Homme BOUR (BAUER), Pierre (I111561) (env 1705)
Homme BOUR (BAUR), Hans (I17425)
Homme BOUR (BAUR), Nicolas (I17422) (env 1610)
Homme BOUR (BAUR), Nicolas (I17408) (. - env 1716)
Femme BOUR (BAUR),  (I142854) (1660 - 5 juin 1733)